En felles smittevernveiledning vil være et viktig verktøy for store og små serveringssteder i en krevende smittesituasjon.
En felles smittevernveiledning vil være et viktig verktøy for store og små serveringssteder i en krevende smittesituasjon.

Serveringssteder får en felles smittevernveileder

Standard Norge har utviklet en smittevernveiledning for serveringssteder i samarbeid med bransjen selv. Like rutiner alle steder gir bedre smittevern og tryggere gjester og ansatte, mener Virke.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og beskriver smitteverntiltak for forsvarlig drift av serveringsbransjen. Den tar blant annet for seg tiltak for å unngå trengsel og redusere antall felles kontaktpunkter.

Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med representanter for bransjen og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

Et nyttig verktøy for små og store serveringssteder

I noen kommuner har serveringssteder vært stengt eller delvis stengt lenge, og i skrivende stund ber stadig flere kommuner serveringsstedene stenge dørene til over påske. En felles smittevernveiledning vil være et viktig verktøy for store og små serveringssteder når det er klart for å åpne igjen, tror Rhiannon Hovden Edwards som er leder for kultur og opplevelser i Virke.

– Den gir en felles forståelse av hvilke tiltak man bør ha når man driver et serveringssted. Vi håper at det vil bidra til en harmonisering av gjestenes atferd også. Når gjestene møter de samme rutinene over alt, vet de hvordan de skal oppføre seg, og nettopp det er avgjørende når det kommer til smittevern, sier Edwards.

Virke har sittet i gruppen som har utviklet veiledningen, sammen med flere virksomheter: IKEA-restaurantene, Domino’s og Skagstindgruppen, som eier flere serveringssteder i Oslo, blant annet Smelteverket og Pokalen.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

(Standard Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS