Arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

Rundt 270 000 personer har blitt arbeidsledig som følge av koronautbruddet. De med lav inntekt og utdanning er overrepresentert blant de ledige.

Arbeidsledigheten i Norge har økt fra 2,3 til 10,4 prosent som følge av koronautbruddet. Nå har en forskergruppe bestående av forskere fra Nav, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå sett nærmere på hva som skjuler seg bak ledighetstallene. Resultatene har de publisert i rapporten Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen.

Ifølge en artikkel på hjemmesidene til Statistisk sentralbyrå er de viktigste funnene at alle inntekts- og utdanningsgrupper er berørt, men det er en klar overrepresentasjon blant de nye ledige av personer med lav inntekt, lav utdanning, og lavinntekts familiebakgrunn. Kvinner er også mer utsatt for å miste jobben enn menn, unge er mer utsatt enn eldre og innvandrere er mer utsatt enn øvrig befolkning. Innen bedrifter har ansiennitet og lønnsnivå liten betydning for valg av hvem som permitteres.

Hele rapporten finner du her: Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS