Deprimert cbox579360
Deprimert cbox579360

Dette bør du ikke delegere bort!

De fleste ledere blir rådet til å delegere bort tidkrevende arbeidsoppgaver. Fordelen er at du får mer tid til å fokusere på de store oppgavene. Les mer om hvilke oppgaver du ikke bør sette bort. 

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Ved å delegere arbeid sørger du for at dine medarbeidere utvikler seg og skaffer seg verdifull kompetanse.

Det finnes likevel oppgaver som du med fordel kan beholde selv. Harvard Business Review har følgende råd til hvilke arbeidsoppgaver du selv bør utføre:

1. Usikkerhet

I saker der det er usikkerhetsmomenter bør du vente med å delegere til du har full oversikt. Vent med å sette bort oppgaven til du kan forklare nøyaktig hvordan og hva som skal løses. Det er viktig at personen som skal utføre jobben får nødvendig innsikt.

2. Utvikling

Noen ganger får du opgaver som krever at du som leder utvikler deg. I slike situasjoner er det viktig at du tenker deg om før du sender oppgaven videre. Det viktigste er at du ikke kaster bort muligheten til å lære noe nytt selv. Derfor; hold fast på oppgaver som bidrar til vekst og utvikling for deg som leder.

3. Høyrisiko

Enkelte arbeidsoppgaver eller prosjekter krever mer tyngde. I høyrisikoprosjekter er det viktig at lederen viser sin styrke. Verdifulle kontrakter eller prosjekter krever kunnskap og erfaring. Da er det naturlig at du som leder tar kontrollen og styrer prosjektet sikkert i havn.