Sure-kolleger
Sure-kolleger

Narsissistiske ledere hemmer prestasjonene

Ledere med narsissiske trekk som god selvtillit, dominans og autoritet kommer ofte langt, og de kan virke som gode ledere utad. Ny forskning viser at det ikke stemmer. En narsissistisk leder kan rett og slett sørge for dårlige resultater.  

Publisert

En sjef som dominerer med sin autoritære lederstil, og som ikke lytter til sine medarbeidere, klarer ikke engasjere gruppemedlemmene til å yte sitt beste, det viser ny forskning. Ill.foto: Colourbox.

- Vår forskning viser at det motsatte ser ut til å være tilfelle, sier Barbora Nevicka i en pressemelding. Hun er stipendiat i organisasjonspsykologi ved University of Amsterdam.

Hemmer teamet

Sammen med tre andre forskere fant hun ut at narsissisters opptatthet av sine egne resultater og prestasjoner hemmer en god gruppedynamikk. En leder med narsissikte trekk ødelegger blant annet for gruppens evne til å ta beslutninger og til å tenke fritt og kreativt.

Trodde de sterkeste var best

Studien omfattet 150 deltakere. Forskerne delte dem inn i grupper på tre personer, hvorav en ble definert som gruppens leder. Alle ble fortalt at de kunne bidra med råd, men at lederen var ansvarlig for avgjørelsen.

Etter eksperimentet fikk deltakerne svare på spørsmål som delte lederne inn i ulike grupper, blant annet ut i fra hvor sterke narsisstiske trekk de hadde. De ble vurder på autoritet og effektivitet.

Gruppemedlemmene vurderte, som forskerne forventet, de mest narsissistiske lederne som mest effektive. Resultatene viste at gruppemedlemmene tok feil.

– Gruppene som ble ledet av de største egoistene fikk det dårligste grupperesultatet. Den narsissistiske ledere hadde en svært negativ effekt på gruppens prestasjoner. De hemmet blant annet kommunikasjonen på grunn av sin egen selvopptatthet og autoritære stil, sier Nevicka.

Nyttig i krisetid

– Narsissisme kan noen ganger være nyttig i en leder, som for eksempel ved en krise. Folk føler at en sterk og dominerende person tar kontroll og gjør de rette tingene, det kan igjen redusere stress og usikkerhet, sier forskeren.

Men i det daglige liv i en organisasjon, der kommunikasjonsdeling og erfaringsutveksling er helt essensielt for å gjøre gode beslutninger fungerer de dårligere

– Gode ledere letter kommunikasjonen ved å stille spørsmål og de oppsummerer samtalen, noe en narsissist er altfor selvopptatt til å gjøre, sier Nevicka.

Funnene vil bli publisert i en kommende utgave av Psychological Science, et tidsskrift av Association for Psychological Science.

(Psychologicalscience.org)

Les også: Narsissister blir ledere (BI)