kvinne styre_colourbox.com
kvinne styre_colourbox.com

Lederprosjekt for kvinner gir resultater

1 av 3 kvinner som har fullført NHO sitt lederprosjekt for kvinner, Female Future, har fått tilbud om styreverv eller avansert i lederstilling. NHO-direktør Sigrun Vågeng er godt fornøyd med tilbakemeldingene.

Publisert

Siden starten i 2003 har over 1 000 kvinner deltatt i Female Future-programmet, som har som mål å få flere kvinner inn i styreverv og lederroller.

- Gode resultater

Når et nytt kull med kvinnelige ledertalenter nå skal i gang med programmet, slår NHO-direktør Sigrun Vågeng fast at de har opnådd dette:

- Vi lykkes og får resultater. Deltagerne får tilbud om styreverv og lederposisjoner, sier hun i en pressemelding.

Stort utbytte

Evalueringen viser at én av tre har fått tilbud om styreverv, og like mange har avansert i lederstilling. Dessuten sier 93 prosent at de har hatt godt utbytte av programmet.

- Dette er første av tre målinger. Vi skal med disse kartlegge om vi når målet om at halvparten skal få tilbud om styreverv eller avansere i sin lederkarriere, sier Vågeng.

- Viktig med kvinnelige rollemodeller

Statkrafts Cathrine Lund Larsen er en av dem som starter på det 2-årige programmet Female Future. Hun har stor tror på kvinnelige rollemodeller, skriver absentia.no:

- Muligheten for nettverksbygging og høre profilerte kvinnelige ledere - som Siri - som forteller om sine ledererfaringer, er noen av grunnene til at jeg kommer hit, sier Lund Larsen.

Programmet del avlederopplæringen

Lund Larsen er leder i en økonomiavdeling i Statkraft. Der inngår programmet som en del av et eget lederopplæringsprogram i selskapet.

For Lund Larsen gir programmet en god mulighet til å få mer kompetanse:

- Det handler også om å synliggjøre seg. Det kan i sin tur føre med seg styreverv eller lederroller.

Les pressemelding fra NHO om evalueringen

"