kvinne styre_colourbox.com
kvinne styre_colourbox.com

Kvinnelige ledere søker trygghet

I 2011 valgte nesten 2 000 ledere i Danmark å forsikre seg mot økonomisk tap i tilfelle arbeidsløshet viser en undersøkelse.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

12 700 danske ledere har forsikret seg økonomisk i tilfelle arbeidsløshet. Det er særlig kvinner som søker trygghet dersom de skulle miste jobben viser tall fra den danske organisasjonen Lederne.

I 2011 var økningen på omlag 18 prosent for leder som tegnet en tilleggsforsikring som et supplement til dagpengene i tilfelle arbeidsløshet.

I 2010 sto kvinnene for 26 prosent av nytegninger, og i 2010 var andelen på 34 prosent. Så langt i 2012 har kvinneandelen vært på 40 prosent av nytegningene.

Ifølge Uffe Daub i Lederne ser de en tendens til at mange kvinnelige ledere er mer realistisk enn deres mannlige kolleger i forhold til risiko for å bli sparket.

Gjennomsnittslønnen for en privatansatt leder i Danmark er 50 508 kroner i måneden, og dagpengene ligger på 17 073 kroner i måneden. (www.lederne.dk)