Et gavekort fra arbeidsgiver er en julegave som mange setter pris på, men husk at kortet ikke skal kunne brukes til uttak av penger. (Ill.foto: Colourbox)
Et gavekort fra arbeidsgiver er en julegave som mange setter pris på, men husk at kortet ikke skal kunne brukes til uttak av penger. (Ill.foto: Colourbox)

Julegaver til egne ansatte: Slik er skattereglene

Snart er det juletider og mange virksomheter ønsker å gi de ansatte en oppmerksomhet til jul. Men vær oppmerksom på at det har det kommet nye regler for slike gaver.

Publisert

Fra og med inntektsåret 2019 er julegaver o.l. skattefri hvis hver ansatt ikke får mer enn kr 2 000 per år. Arbeidsgiver kan kreve skattemessig fradrag for kostnaden. Til og med inntektsåret 2018 var beløpsgrensen bare kr 1000 og det var et krav om bedriften ikke krevde fradrag for kostnaden for at den skulle være skattefri for den ansatte.

Men er det noen vilkår vi må oppfylle?

Det er tre forutsetninger for skattefritaket som alle må være oppfylte:

  • Gaven må bestå av noe annet enn penger (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt).
  • Gaven må gis etter en generell ordning i bedriften (alle må få gave).
  • Hver ansatt kan ikke få gaver med en omsetningsverdi på mer enn kr 2 000 per år.

Hva skjer hvis vi ikke oppfyller alle vilkårene?

Konsekvensene avhenger av hvilket vilkår som ikke er oppfylt. Dersom gavenes verdi overstiger grensen på kr 2000, men de to andre vilkårene er oppfylte, så blir den ansatte skattlagt kun for det overskytende beløpet. Dersom et eller begge de to andre vilkårene ikke er oppfylt, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, vil hele gaven bli skattepliktig.

I tillegg må dere være klar over at hvis vilkårene blir brutt, slik at hele eller deler av gaven blir skattepliktig, så må dere som arbeidsgivere innberette det skattepliktige beløpet, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift. Det er altså negativt for både ansatte og arbeidsgiver hvis vilkårene blir brutt.

Da lurer vi på hvem vi kan gi gave til?

Skattefritaket gjelder i utgangspunktet bare for ansatte. I tillegg gjelder reglene for gaver til styremedlemmer. Reglene gjelder ikke for noen som bare er aksjonær.

Finnes det noen andre unntak? Vi har noen ansatte som fyller 50 år i år, samt en som skal gifte seg. Kan vi gi noe ekstra til dem?

Ja, det finnes noen andre unntak. For det første er jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver skattefri for verdier inntil kr 4000/8000 hvis de gis når:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år) (kr 4000)
  • Mottakeren gifter seg (kr 4000)
  • Mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år (kr 4000)
  • Mottakeren slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon (kr 4000)
  • Mottakeren

Disse reglene gjelder i tillegg til 2000 kr regelen og de kan kombineres i samme år. Teoretisk er det altså mulig å få skattefri gaver for tilsammen kr 26 000. Men merk at også disse gavene må bestå i noe annet enn penger, og gavene må gis etter en generell ordning i bedriften. Konsekvensene av å bryte disse vilkårene eller gi for dyr gave, er de samme som for brudd på 2000 kroners-regelen.

Hva med bagatellmessige gaver?

I tillegg til det ovennevnte kan det skattefritt gis oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, eksempelvis blomster, konfekt og rimelig vinflaske. Dessverre er det ikke fastsatt noen spesifikk grense for hva som er bagatellmessig, så her må man utvise et skjønn med utgangspunkt i de tre nevnte typetilfellene.

 
Øyvind Hjalmar Harila er advokat og rådgiver i Sticos. Han har erfaring med konkurs- og skatterett fra advokatbransjen og fra undervisning på høyskolenivå. Sticos er et rådgivningsselskap med hovedkontor i Trondheim som hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk innen regnskap, lønn og HR.
Powered by Labrador CMS