Sverre Haugen er partner i rekrutterings- og rådgivningsfirmaet MeyerHaugen og forfatter av Jobbsøkerkoden. (Foto: Ole Alvik)
Sverre Haugen er partner i rekrutterings- og rådgivningsfirmaet MeyerHaugen og forfatter av Jobbsøkerkoden. (Foto: Ole Alvik)

Slik lykkes du som jobbsøker

Skal du lykkes som jobbsøker må du forstå hva arbeidsgivere søker etter og hva du har å tilby dem.

Publisert

Sverre Haugen har jobbet som rekrutteringsansvarlig i konsulentselskapet Accenture og som hodejeger i Mercuri Urval. Nå er han partner i rekrutterings- og rådgiverfirmaet MeyerHaugen. I 2016 ga han ut boken Jobbsøkerkoden sammen med forfatter og foredragsholder Olav Schewe på Univsersitetsforlaget. Boken forklarer hvordan man skriver jobbsøknad, setter opp en CV, forbereder seg til jobbintervjuet og annen nyttig kunnskap for jobbsøkere.

Selve ”jobbsøkerkoden” er seks prinsipper som forfatterne mener er avgjørende for å lykkes med jobbsøkingen. Kort forklart kan kjernen i de seks punktene oppsummeres som følger:

– Vis at du skjønner hva stillingen handler, bevis hva du kan bidra med og at det er denne jobben du vil ha.

De seks prinsippene er:

1. Forstå arbeidsgiveren

En arbeidsgiver tar alltid en sjanse når han ansetter en ny medarbeider. En feilansettelse kan koste virksomheten dyrt, mens en riktig ansettelse gir gevinst på flere måter. Derfor prøver arbeidsgivere å minimere risikoen ved nyansettelser. Det er tre grunnleggende spørsmål alle arbeidsgivere stiller seg når de velger blant ulike kandidater: Kommer søkeren til å levere når han begynner i jobben? Blir han værende i jobben? passer han inn i arbeidsmiljøet? Når du søker jobb må du forsøke å overbevise arbeidsgiveren om at han trygt kan krysse av i ja-boksen på alle disse spørsmålene hvis han velger deg.

2. Ha selvinnsikt

Som jobbsøker skal du selge deg selv. Det betyr ikke at du skal overselge deg selv, men at du må ha innsikt i hvem du er og hvilken kompetanse du har. En arbeidsgiver vil forsøke å bli kjent med deg når han rekrutterer. Tenk nøye gjennom hvilken kunnskap/erfaring du har som er relevant for arbeidsoppgavene du skal utføre i den nye jobben. Hva er det som motiverer deg? Hvordan vil andre beskrive deg som person? Hvilke forbedringsområder har du og hva er du ekstra flink til?

3. Kjenn stillingen

Mange feiler i en jobbsøkerprosess fordi de ikke forstår hva stillingen egentlig går ut på og hva den krever. Å forstå stillingen er helt grunnleggende for å kunne forberede seg godt, kommunisere målrettet og tolke arbeidsgiverens spørsmål riktig. Det første du må gjøre er å lese stillingsannonsen nøye. Da ser du hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiveren mener er viktige for å lykkes i jobben og hva som er de viktigste arbeidsoppgavene. Søk også på sosiale medier og andre medier, studer arbeidsgiverens hjemmesider og ta gjerne kontakt med noen du kjenner som jobber eller har jobbet i virksomheten. Eventuelt kan du også snakke med folk som sitter i tilsvarende jobber i andre virksomheter. Vanligvis oppgis det også en kontaktperson i stillingsannonsen som du kan ringe til. Husk å forberede noen gode spørsmål før du ringer. Kort og godt; skaff deg god informasjon om jobben du søker på, før du søker.

4. Vær stillingsspesifikk

Det er en vanlig feil at jobbsøkere sender omtrent likelydende CV og søknad uansett hvilken stilling de søker på. Å være stillingsspesifikk vil si å formidle det som er viktig og relevant for stillingen. Det handler om å få frem sammenhengen mellom hva arbeidsgiveren trenger og hva du kan tilby. Hva er det som motiverer deg for å søke på akkurat denne jobben? Hvilke kvalifikasjoner har du som er mest relevante?

5. Vis motivasjon

En arbeidsgiver vil ha en medarbeider som er motivert for oppgavene han skal gjøre. Bruk tid på å finne et antall grunner til hvorfor du vil trives i akkurat dette selskapet og med akkurat disse arbeidsoppgavene. Hvorfor virker jobben interessant? Får du brukt kompetansen din? Hvorfor synes du at jobben virker meningsfull? Det er viktig å få frem motivasjonen både i jobbsøknaden og på jobbintervjuet.

6. Bruk eksempler

Når en arbeidsgiver skal vurdere om kandidater kommer til å gjøre en god jobb i framtiden, ser de ofte etter eksempler på hva kandidaten har gjort og hvordan de har håndtert situasjoner tidligere. Da er det viktig at du bruker eksempler for å vise hva du har gjort tidligere og hvilke resultater du har oppnådd. Tenk derfor gjennom gode eksempler som du kan bruke i en intervjusituasjon. Det kan handle om hvordan du løste en kreativ utfordring, hvordan du har taklet stress, hvordan du har løst et problem i samarbeid med andre etc. Et eksempel kan deles inn i situasjon (hvor og når skjedde det?), utfordring (hva var utfordringen), handling (hva gjorde du konkret) og resultat (hva ble utfallet, hva ble bedre, hva lærte du). Tenk gjennom gode eksempler som du kan bruke i en intervjusituasjon og som er relevant for jobben du søker på.