minoritetskvinne bredde
minoritetskvinne bredde

Norske kvinner taper selvtillit

Norske yrkeskvinner tviler mer på at de står rustet til å konkurrere om fremtidige karrieremuligheter enn kvinner i mange ikke-vestlige land. Dette kommer fram i en undresøkelse fra Accenture.

Publisert

I morgen er det kvinnedag, og konsulentselskapet Accenture markerer dagen før dagen med å offentliggjøre en global undersøkelse som kartlegger og sammenlikner situasjonen til yrkeskvinner i en rekke land, blant annet Norge.

Undersøkelsen One step ahead of 2011: A New Horizon for Working Women er basert på data fra 4100 arbeidstakere i 17 land over hele verden.

Målet er å avdekke hvilke ferdigheter, trusler og kapasiteter som er knyttet til karrieremessig suksess i 2011, og hvor forberedt man er på ulike faktorer.

Opplever seg ikke godt rustet

Undresøkelsen viser at norske kvinner kommer dårligere ut enn kvinner fra mange ikke-vestlige land når det gjelder følelsen av å stå godt rustet til å konkurrere om fremtidige karrieremuligheter.

Bare 34 prosent av norske kvinner erklærer at de føler seg godt rustet. I India svarer 68 prosent det samme. Også Sør-Afrika (63 prosent), Kina (61 prosent) og Brasil (52 prosent) ligger langt foran når det gjelder kvinners tro på egne karrieremuligheter.

- Ikke godt nok for Likestillings-Norge

- Det at norske kvinner kommer dårlig ut i denne undersøkelsen, kan Norge som likestillingspioner ikke være fornøyd med, sier Kirsti Kierulf, direktør for Accenture Innovation Lab i Norge.

- Dersom norske kvinner skal lykkes i et internasjonalt arbeidsmarked, er de blant annet nødt til å bli bedre på å bygge profesjonelle nettverk. Og de må ta i bruk ny teknologi, fortsetter hun.

Norske kvinner har mindre tro på seg selv enn kvinner i mange vestlige land også. USA (46 prosent), Sveits (44 prosent) og Irland (42 prosent) ligger langt foran.

I Sverige (32 prosent), Storbritannia (26 prosent) og Frankrike (24 prosent) har yrkesaktive kvinner mindre tro på egne muligheter enn i Norge.

Menn har mer selvtillit

Generelt har menn i de fleste land mer tro på at de har det som skal til for å lykkes i årene som kommer. Det gjelder også i Norge, hvor 41 prosent av mennene sier de opplever seg godt rustet for å lykkes.

Tyskland utmerker seg blant europeiske alnd med stor forskjell mellom kjønnene. Her svarer 49 prosent av mennene at de føler seg godt rustet til å møte fremtidige karrieremuligheter. Bare 32 prosent av kvinnene svarer det samme.

India seiler opp

Også når man ser på kjønnene samlet, er det arbeidstakere i India, Kina, Sør-Afrika og Brasil som har den største karrieremessige selvtilliten.

At India ligger på topp, forklarers i Accenture-rapporten blant annet med landets svært ekspansive økonomi, noe som ikke minst har sammenheng med oppblomstringen av teknologisk outsourcing fra andre land.

Kjønn begrenser karrieremulighetene

Studien viser også at hver femte norske kvinne mener kjønn begrenser karrieremulighetene deres.

- Dette er vi nødt til å ta på alvor, og det er et klart tegn på at vi fortsatt har en del å gå på når det gjelder likestilling i norsk arbeidsliv, sier Kirsti Kierulf.

I dag arrangerer Accenture to seminarer på Håndtverkeren i Oslo som setter søkelyset på kvinners muligheter innenfor teknologi og rådgivning.

"