Jobbintervju-bord
Jobbintervju-bord

En god CV skal vise hva du kan

En CV er en oversikt over hva du har gjort og hvilke formelle kvalifikasjoner du har. Ofte er det rekruttererens første møte med deg. En rotete CV er en sikker vei til nei-bunken.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

En CV skal vise at du er egnet for jobben som er utlyst, samtidig som informasjonen skal være nøytral, ryddig og oversiktlig. Arbeidsgiveren som leser CV-en skal raskt får oversikt over hvem du er og hvilken kompetanse du besitter. De fleste arbeidsgiverne vil lese CV-en din før de leser søknaden, for å se om du i utgangspunktet er kvalifisert. Hvis CV-en er slurvete satt opp, har skrivefeil eller andre mangler, kan det være nok til at du går glipp av drømmejobben.

Hvor lang?Vær konkret og fatt deg i korthet. En CV skal ikke være på mer enn en til to sider. Beskriv kort oppgavene du har hatt, innholdet i studiet, ansvar i forbindelse med tillitsverv etc. Du kan lage en mal som et utgangspunkt for alle jobbsøknader, men tilpass den til hver enkelt jobb du søker på.

Det siste førstKronologien skal være fallende. Det vil si at innen hver hovedgruppe (arbeidserfaring og utdanning) skal det du har gjort sist stå øverst. Tidsangivelsen bør oppgis med måned og år.

CV-en bør innehold følgende:

Personalia: Kontaktinformasjon og personlige opplysninger bør stå helt øverst. Du må ha med navn, adresse, telefon, epostadresse og fødselsår. Mange tar også med sivilstatus og antall barn.

Arbeidserfaring: Spesifiser når, for hvem og med hva du har arbeidet. Om det har vært heltid/deltid etc. Den som rekrutterer skal kunne danne seg et inntrykk av dine kvalifikasjoner.

Utdanning: Ta med all utdanning etter grunnskolen, med tidsangivelse for når du begynte og sluttet. Under hvert punkt bør du skrive litt om hva studiet inneholdt, eventuelle prosjekter etc.

Referanser: Du bør alltid oppgi referanser på CV-en, eventuelt at du skriver at referanser oppgis på forespørsel. Da må du i så fall uoppfordret opplyse om referansene på jobbintervjuet. Ha med deg en oversikt over referanser, med kontaktpunkter, på et eget ark. Hvis du har lite arbeidserfaring kan du for eksempel bruk lærere eller trenere som referanser.

Nøkkelkompetanser: Hvis du velger å ta med et eget punkt om nøkkelkompetanser, så vær forberedt på å utdype det på intervjuet. Tenk gjennom konkrete eksempler på hvordan du har brukt dine nøkkelkompetanser. Trekk fram sider av deg selv som du mener er særlig relevante i forhold til jobben du søker.

Språkkunnskaper: Her har du mulighet til å skåre ekstra poeng, for eksempel hvis du har bodd eller studert i utlandet. Benytt betegnelsene flytende, meget godt og godt når du omtaler egne språkkunnskaper.

Kurs/sertifikater: Ta med en oversikt over kurs og sertifikater som du mener er relevante for jobben. Sett dem i fallende rekkefølge etter viktighet. Angi varighet og tidspunkt for kurs og sertifikater.

Tillitsverv og engasjement: Hvis du har hatt tillitsverv eller på annen måte har opparbeidet deg relevant kompetanse i tillegg til studier og arbeidserfaring, bør dette tas med som et eget punkt. Mange skriver også om fritidsinteresser. Har du fått priser eller utmerkelser bør dette tas med.