Ung-i-arbeid
Ung-i-arbeid

Arbeidsfag inn i ungdomsskolen

I disse dager pågår det en forsøksordning med innføring av et nytt fag i ungdomsskolen – arbeidslivsfaget. En av fem elever har valgt dette faget, som er et alternativ til å velge et språkfag.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

I oppstarten er det stor entusiasme for faget på skolene som deltar i ordningen, melder Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Nova skal i perioden fra 2010 til 2013 undersøke hvordan forsøksordningen med det nye faget fungerer.

Utvidet prøveordning

I skoleåret 2009/10 innførte noen utvalgte kommuner en prøveordning med det nye arbeidslivsfaget. Forsøket ga 8. trinnselever på 16 skoler mulighet til å velge et praktisk orientert fag, som et alternativ til fremmedspråk og språklig fordypning.

Bakgrunnen for faget var å kunne tilby elever et praktisk orientert alternativ. I skoleåret 2010/11 ble forsøket utvidet med 118 skoler.

Etterlengtet tilbud

Lederne ved forsøksskolene viser at det er stor entusiasme for forsøket med arbeidslivsfaget, og at faget var ønsket av både skoleledere, lærere, elever og foreldre.

Flest gutter

På de 118 forsøksskolene deltar 19 prosent av elevene i det nye faget. To tredjedeler er gutter og en tredjedel er jenter. Tilbakemeldingene fra skolelederne tyder på at det nye faget har en overvekt av elever med forholdsvis lave skoleprestasjoner og lav skolemotivasjon. I gjennomsnitt deltar 14 elever i faget på hver skole.

Halvering av fordypningsfag

Deltakelsen på fordypningsfagene har blitt halvert etter at skolene innførte arbeidslivsfaget, og det er mange skoler som ikke lenger tilbyr fordypningsfag. Innføringen av arbeidslivsfaget har ført til at det er sju prosent færre som deltar på fremmedspråksfagene i 8. trinn.

Les mer om saken her

(Kilde:NOVA)

Powered by Labrador CMS