(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Tydelige ledere viktig ved omorganisering

Omorganisering og endring kan føre med seg negative konsekvenser. Men en tydelig og delaktig leder kan sørge for et godt psykososialt miljø i slike prosesser, det viser ny svensk forskning.

Publisert

Mange studier har tidligere vist sterke koblinger mellom omstillinger og sykdom blant ansatte og ledere.Dårligere mental helse og økt risiko for sykefravær er noen eksempler på effekter av store organisatoriske endringer.

I et prosjekt ved Universitetet i Göteborg, har forskere fokusert på hva som trengs for å fremme den psykiske helse etter en større omorganisering i kommunal sektor.

Undersøkelsen viser at tydelighet og medvirkning er to avgjørende faktorer for at de ansatte skal oppleve det psykososiale arbeidsmiljøet som godt, selv i tider med forandring.

Det er viktig å ha tydelige sjefer og målrettet støtte for de ansatte, for eksempel gjennom forebyggende helseprogrammer. Deltakelse i form av personlige samtaler mellom leder og medarbeider har også positive effekter. Det er ikke nok til å informere om endringene på arbeidsplassen i møter, ifølge forskerne.

Forskningsprosjektet omfatter seks delstudier. Alle kommunene i Sverige deltok med et spørreskjema. Mellom 50 og 60 prosent hadde gjennomført en større omorganisering.

(Kilde: Gøteborgs Universitet)

Powered by Labrador CMS