Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Nesten 6500 droppet ut av videregående skole i fjor

Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 3,4 prosent av elevene i videregående utdanning har sluttet før skoleårets slutt, uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram.Elever som bytter utdanningsprogram eller skole regnes ikke med i statistikken.

Publisert Sist oppdatert

6435 elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018-2019. Det er betydelig flere elever som slutter i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn på studieforberedende.

– Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

- Elever som slutter underveis skal fanges opp av fylkenes oppfølgingstjeneste. Mange får god hjelp, men vi vet at det er ulik kvalitet. Regjeringen vil gi fylkeskommunene et mer helhetlig og tydeligere ansvar for å følge opp elevene og de som er mellom 16-24 år. Ungdommer som dropper ut må hjelpes tilbake til et opplæringsløp. Vårt mål er at flere elever fullfører og består, sier Sanner.

Færrest elever slutter i Sogn og Fjordane

Det er store variasjoner både mellom fylker og utdanningsprogram. Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er høyere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende i alle fylker. Totalt slutter nesten 6 prosent på yrkesfag, mens 2 prosent slutter på studieforberedende i løpet av skoleåret samlet for Vg1, Vg2 og Vg3.

Sogn og Fjordane har lavest andel som slutter, både på yrkesfag og studieforberedende. Finnmark ligger høyest i landet på, studieforberedende. Over 8 prosent av elevene på yrkesfag i Oslo sluttet underveis i skoleåret, og dette er den høyest i landet.

- Vi ser at det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. På idrettsfag er det nesten ingen som slutter, mens på design og håndverk slutter en av ti. En mulig forklaring er at elever velger feil. Derfor vil vi styrke veiledningen på ungdomsskolen slik at elever og foreldre kan få bedre informasjon om hvilke muligheter som ligger i de ulike utdanningsprogrammene på videregående, sier Sanner.

Vil ha tettere samarbeid og tidlig innsats i hele skoleløpet

Den klart største andelen av de som slutter går på yrkesfag.

- En av tilbakemeldingene vi får er at elevene på yrkesfag synes skolehverdagen er for teoretisk og at de får spesialisert seg for sent. Dette gjør vi noe med. Fra neste høst gjør vi de største endringene for yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006. Det blir en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med. Flere fag blir også mer praktiske, sier kunnskaps- og integreringsministeren.