Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Universiteter og høyskoler skal få ned andelen midlertidig ansatte

Lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet midlertidige stillinger. Det kommer frem i en ny rapport.

Publisert

Universitets- og høyskolesektoren har en større andel midlertidig ansatte enn i arbeidslivet forøvrig. Mens 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler i 2019, er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent.

– Midlertidige ansettelser gir utrygghet for den enkelte, og bidrar heller ikke til en langsiktig faglig utvikling av høy kvalitet. Jeg er derfor veldig opptatt av at vi jobber målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren raskt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

På et møte med rektorene ved ni institusjoner i mars 2019 ble det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å utarbeide en rapport med konkrete forslag til tiltak som raskt kunne bidra til å få ned bruken av midlertidige stillinger. Arbeidsgruppens oppdrag har vært å kartlegge beste praksis, klargjøre anvendelse av lover og regler, og komme med konkrete innspill til tiltak som institusjonene kan benytte.

Rapporten peker på at det viktigste enkelttiltaket for å redusere midlertidigheten handler om ledelse og oppfølging. Lederne må ha fokus på problemstillingen og tiltak må forankres i hele lederlinjen. I tillegg er ifølge rapporten nødvendig for institusjonene å føre en aktiv personalpolitikk som inkluderer karriereplanlegging for de ansatte.

Noen av forslagene til tiltak i rapporten er:

  • Mer fokus på lederopplæring slik at lederne er godt kjent med lover og regler i forhold til midlertidighet.
  • Sikre gjennomgående lederforankring på tiltak som innføres. Ledere av grunnenhetene er spesielt sentrale
  • Årlig gjennomgang av alle midlertidige ansettelsesforhold med påfølgende omgjøring til fast ansettelse for de som har krav på det.
  • Etablere felles arbeidsavtaler for ansatte på eksternfinansierte midler
  • Innføre måltall for reduksjon av midlertidighet og utvikling av tiltaksplaner
  • Midlertidige stillinger med varighet over 18-24 måneder må godkjennes av sentral HR-enhet
  • Felles praksis og prosedyrer når det gjelder bl.a. permisjoner, oppsigelser og system for personaloppfølging
Powered by Labrador CMS