Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Barn av fengselsdømte blir hengende etter i arbeidslivet

Barn av foreldre med fengselsdommer klarer seg dårligere på skolen og har økt sannsynlighet for egen kriminalitet i tenårene. Som unge voksne har de også vanskeligere for å etablere seg på arbeidsmarkedet. Barn fra sosioøkonomisk vanskeligstilte familier er de som sliter aller mest,

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny rapport fra forskere ved Stockholm universitet, Uppsala universitet og IFAU (Et svensk institutt for arbeids- og utdanningspolitisk forskning) kan barnas muligheter i livet bli påvirket negativt hvis en av foreldrene får en fengselsdom. Grunnlaget for rapporten er livsløpet til rundt 40 000 barn som hadde en forelder som var i fengsel i løpet av perioden 1997–2004. Barna var ca. 13 – 14 år da forelderen ble fengslet. Denne gruppen av barn ble sammenliknet med en gruppe på 130 000 barn som hadde foreldre som ble dømt for liknende lovbrudd, men som ikke ble idømt fengselsstraff. Forskjellen mellom barna er således ikke først og fremst den forbrytelsen som foreldrene har begått, men at lovbruddet i noen tilfeller medførte fengsel og andre ganger ikke.

Barn hvis foreldre fikk fengselsstraff var oftere kriminelle i tenårene og fikk dårligere karakterer på barneskolen. Det var også en større andel av disse barna som ikke fullførte skolen.

Ved 25 års alder var sannsynligheten for å være i arbeid 37 prosent lavere for barn av foreldre som hadde sittet i fengsel, enn barn av foreldre som var dømt men ikke hadde fått fengselsstraff.

Foreldrene var dømt for forhold som noen ganger fører til fengselsstraff og noen ganger ikke. Forskerne påpeker at funnene ikke nødvendigvis kan generaliseres til situasjoner hvor en av foreldrene dømmes til lange fengselsstraffer for mer alvorlige forbrytelser.