(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Småprat på kontoret gir gode ideer

Vi er mest kreative på jobben i spontane samtaler med kollegaer, ikke i formelle møter. Dette viser en ny nordisk undersøkelse.

Publisert

Mer enn halvparten av de spurte (54 prosent) i en undersøkelse blant 4000 yrkesaktive personer i Norden, sier at de fleste jobbrelaterte ideene oppstår i de spontane møtene med kollegaer.

Bare ni prosent får de fleste ideene i møterommet, skriver hmsmagasinet.no.

Gode kolleger er den viktigste enkeltfaktoren på en kreativ arbeidsplass – det mener nesten seks av ti.

Kreativt miljø teller

To av tre anser at et kreativt miljø er viktig for å nå sitt fulle potensial, men bare en av tre mener at det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er utformet for å oppmuntre til kommunikasjon og kreative møter.

Daglig moro på jobben

Undersøkelsen viser også at sju av ti har det gøy på jobben minst hver dag. Bare to prosent har det sjelden eller aldri gøy på jobb.

Fire av ti oppgir at det de setter mest pris på med arbeidsmiljøet, er å kunne kommunisere enkelt med kollegaene sine.

Powered by Labrador CMS