Wenche-Fredriksen-bredde
Wenche-Fredriksen-bredde

– Vi må fortsatt jobbe med holdninger

Accenture har fokus på mangfold og inkludering blant sine ansatte, men en gruppe var helt glemt: Lesbiske og homofile. Var ikke de inkludert nok allerede da?   

Publisert

– Holdningsskapende arbeid handler om å fokusere på oss selv som ledere og kolleger - og hvordan vi kommuniserer med våre medarbeidere på en inkluderende måte, sier Wenche Fredriksen. (Foto: Ole Alvik)

Er det behov for holdningsarbeid om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i en virksomhet som i stor grad har unge, høyt utdannede ansatte i dagens Norge?

– Ja, det er det absolutt, mener Wenche Fredriksen i HR-avdelingen i konsulentselskapet Accenture.

Hun jobber som Human Capital & Diversity manager. Det betyr at hun blant annet har likestilling og mangfold som sitt ansvarsområde.

– Dette handler om våre kjerneverdier. Vi skal være en raus arbeidsplass der folk kan være seg selv. Jeg tror at det gjør oss til en bedre bedrift på alle måter, sier hun.

En vekker

Accenture er et av verdens største konsulentfirma med mer enn 289 000 ansatte i 56 land. De har en uttalt målsetting om å tilstrebe et inkluderende arbeidsmiljø og like rettigheter for LHBT-personer over hele verden. I Accenture Norge har det ikke vært fokus på temaet før nå. Hvorfor ikke?

– Vi har jobbet med likestilling på mange områder; for å få flere kvinner inn i ledelsen, for kulturelt mangfold og for god seniorpolitikk. Men LHBT har vi ikke jobbet med tidligere. Vi har ikke sett på dette som et problem, rett og slett. Det gjorde jeg ikke selv heller. Ikke før jeg selv fikk erfare ting som jeg reagerte på, forteller hun.

De personlige erfaringene fikk hun etter at datteren sto fram som lesbisk for noen år siden.

– Jeg fikk noen rare reaksjoner da jeg fortalte det til enkelte venner og kolleger. En sa: Åh, nei. Stakkars deg! Akkurat som om min datters legning var en tragedie. Andre ganger kunne jeg fortelle om helt hverdagslige ting, som at min datter skulle på sommerleir med Skeiv ungdom, og bli møtt med absolutt taushet. Det kom ingen spørsmål, ingen kommentarer, bare stillhet. Jeg begynte etterhvert å snakke mer om LHBT tema på jobben og erfarte det samme. Hva skyldes denne stillheten, tenkte jeg. Er homofili vanskelig å snakke om? Er det slik LHBT-personer i Accenture blir møtt; at det er greit for oss at du er homofil, bare du ikke snakker om det?

Wenche Fredriksen bestemte seg for at LHBT skulle bli en del av likestillings- og mangfoldsarbeidet også i Accenture Norge og jobbet målrettet med å få dette forankret internt og i den norske ledergruppen.

– En del mennesker har en annen legning enn flertallet. Det gjelder også en del av våre ansatte – og jeg kan ikke akseptere at de usynliggjøres.

Rosa kompetanse

Mathias Holst er rådgiver i Rosa Kompetanse i LLH. – Vær bevisst på hvilke signaler du sender ut til ansatte og kunder. Hva med å sette et regnbueflagg i resepsjonen når Oslo arrangerer Europride, en av de største LHBT-festivalene i Europa, fra 20 – 29. juni, foreslår han. (Foto: Ole Alvik)

Wenche Fredriksen tok kontakt med Mathias Holst i Rosa Kompetanse i LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Rosa Kompetanse er et undervisningsopplegg for folk som jobber innen helse- og omsorgssektoren, skoleansatte og i politiet. Mathias Holst og kollegene hans jobber for at disse yrkesgruppene skal få økt kunnskap om LHBT-befolkningen.

– Uansett hvor i landet du bor, skal du kunne føle deg trygg og inkludert på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet. Det gjelder uansett seksuell orientering og kjønnsuttrykk, poengterer Holst.

Han opplever at behovet for informasjon er stort. Homo er for eksempel det vanligste skjellsordet i skolen, men mange lærere er usikre på hvordan de skal forholde seg til temaet i klasserommet og i skolegården.

– I tillegg til å øke bevisstheten rundt møtet med elever, pasienter og LHBT-befolkningen generelt, ønsker vi å påvirke til et mer tolerant arbeidsmiljø på disse arbeidsplassene, sier Holst.

Fra og med i år er tilbudet utvidet til å omfatte alle slags bedrifter.

– En bedrift som håndterer disse temaene på en klok måte, gjør det lettere for ansatte å være åpne om hvem de er. Jeg tror at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke seg og beholde de beste menneskene, sier Holst.

Fordommene er der

Mathias Holst starter foredragene med å påpeke at homofile stort sett har det som folk flest i dagens Norge, både på godt og vondt. Dette er også en av hovedkonklusjonene i en stor levekårsundersøkelse om lesbiske og homofile som ble lansert i 2013. Ifølge rapporten «Seksuell orientering og levekår» fra Uni-Helse har 90 prosent aldri har opplevd diskriminering på jobben. Men bildet er ikke entydig. Andre funn i undersøkelsen viser at holdningsarbeid fortsatt er nødvendig. Nesten en fjerdedel har opplevd negative kommentarer eller oppførsel fordi de er homofile eller lesbiske. Enda flere har erfart at det har blitt brukt mot andre på arbeidsplassen. Dette stemmer godt med det inntrykket som Mathias Holst har.

– Det er ikke mye ondskap, men det er en del dumskap der ute, sier han.

Ut av skapet

Accenture er den førte virksomheten i det private næringsliv som har samarbeidet med Rosa Kompetanse. Wenche Fredriksen anbefaler andre virksomheter å jobbe med LHBT-holdninger. Behovet kan være større enn du tror. Kanskje kan det også hjelpe noen som fortsatt sliter med å akseptere egen legning.

– Vi evaluerer alle samlingene og har fått svært gode tilbakemeldinger. Den fineste var kanskje to små ord på en lapp: «I am». Den rørte meg dypt inn i hjerterota, sier hun.


Artikkelen er fra Personal og Ledelse nr 4/2014.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

"
Powered by Labrador CMS