3.-klare-mål.jpg
3.-klare-mål.jpg

Tydelighet viktig for trivsel på jobb

En organisasjon med klare mål og forventninger til sine medarbeidere er en grunnleggende men ofte oversett faktor for et godt arbeidsliv. Det kommer frem i en ny avhandling ved Linköpings universitet.

Publisert

Det å sette klare mål og være tydelig på hvilke forventninger man har til medarbeiderne er viktig for at ansatte skal trives og ha det bra på jobben. (Ill.foto: Karine H.Henriksen)

Cathrine Reineholm har undersøkt hva som skal til for at medarbeiderne skal ha det godt på jobben. Hele 8400 ansatte ved totalt 11 organisasjoner og bedrifter i Sverige danner grunnlag for forskningen.

– Vi fokuserer ofte på dårlig helse på jobben og det er gjort mange undersøkelser for å finne ut hva som gjør mennesker syke. Jeg ville i stedet finne ut hva som gjør at ansatte har det bra på jobben, sier Reineholm i en pressemelding.

Selvstendighet

Flere av funnene bekrefter tidligere forskning. Eksempelvis har en medarbeider som kan styre over sitt eget arbeid det bedre på jobben, men:

– Et selvstendig arbeid er bra, men kun dersom du vet hva som skal gjøres, og det henger sammen med hvilke forventninger du har til deg selv. Dersom dette er uklart, har du ingen glede av å jobbe selvstendig, sier hun.

Tydelighet

Reineholm ønsket også å finne ut om det var forskjeller i virksomheter som bruker LEAN og bedrifter som bruker mer tradisjonelle former for organisering. Hun fant ut at det viktigste for en arbeidstaker er tydelighet. Det betyr blant annet klare mål og forventninger.

– Med dagens arbeidsliv og dets krav til fleksibilitet og raske endringer blir det å være tydelig ennå viktigere for medarbeiderne, sier hun.

Velfungerende arbeidsgrupper

En annen viktig faktor for høy trivsel på jobb er å kunne fungere sammen i grupper. Det betyr økt krav til sosial kompetanse og samarbeidsvillighet. Funnene viser at en velfungerende arbeidsgruppe virker positivt inn på de ansattes helse.

Les mer om forskningen her.

"
Powered by Labrador CMS