Intervju (colourbox.com)
Intervju (colourbox.com)

Still krav til hodejegerne

Headhunterne er bedriftens forlengede arm i kampen om å rekruttere de beste folkene. Da er det viktig å velge den beste for deg.

Publisert

Når bedriften skal velge hvilke headhuntere de skal samarbeide med, bør de gjøre en grundig evaluering og velge den eller de som matcher bedriftens behov best.

Her er noen gode råd fra bladet Personal og Ledelse om hvordan du velger riktig headhunter.

- Fastsett kriterier for når bedriften skal benytte seg av headhuntere og hvilke tjenester dere ønsker å kjøpe.

- Gjør en grundig evaluering av de firmaene som allerede har vært inne i bedriften, og velg ut de som skal få være med videre i prosessen.

- Bruk ditt nettverk for å høre hvilke erfaringer andre firma har med byråene.

- Inviter et mindre antall byråer til å presentere seg (nye og gamle). Be om å få tilsendt informasjon om dem på forhånd. Sjekk internettsidene.

- Ha spørsmålene klare til møtet. Hvordan jobber de og hva kan de bidra med overfor dere?

- Hvilke tester bruker firmaet? Er disse normert for norske forhold? Hvem tolker resultatene? Hvilken tilbakemelding blir gitt til kandidatene og til dere etter at de har gjennomført testene?

- Sjekk hvilken "off-limit-liste" selskapet har. Dvs hvilke bedrifter headhunterne ikke kan rekruttere fra, for eksempel fordi de allerede er inne i bedriften som leverandør.

- Be om å få en fast konsulent. Legg samtidig vekt på at firmaet har interne arbeidsmetoder som sikrer at denne konsulenten kan dra nytte av firmaets kompetanse som helhet.

- Headhunterne kan være spesialisert på ulike bransjer eller fagområder. Derfor kan det være en fordel å velge et par firma som utfyller hverandre godt.

- Vær en god kunde. Headhunteren trenger god informasjon om din bedrift for å kunne gjøre en god jobb. Som oppdragsgiver må du gi dem den kunnskapen, og la samarbeidet få utvikle seg over tid. Vær tilgjengelig og still opp for headhunteren i rekrutteringsfasen. Vær en krevende kunde, men ha respekt for den kompetansen de har.

Powered by Labrador CMS