stress-perm
stress-perm

Rollekonflikt på jobb gir økt stress

En ny studie viser at personer som opplever rollekonflikter på jobb er mest utsatt for en psykisk belastning, mens støtte fra nærmeste leder beskytter mot symptomer på angst og depresjon.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Det er forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har undersøkt sammenhengen mellom et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer og ”mental distress” (symptomer på angst og depresjon) av mulig klinisk betydning.

En av ti med symptomer på angst

I den nye studien rapporterte 11,9 prosent av deltakerne om ”mental distress” av mulig klinisk betydning. Det vil si symptomer på angst og depresjon av en slik art at det kan hemme personers funksjonsnivå og at behandling kan være nødvendig for å bli kvitt symptomene.

Motstridende krav

Rollekonflikt var den faktoren som var forbundet med høyest risiko. Rollekonflikt handler om å motta motstridende krav og forespørsler fra for eksempel overordnede eller kunder, eller det å måtte utføre oppgaver som man ikke synes man bør utføre.

Støtte forebygger

Det å oppleve støtte fra nærmeste leder, oppleve sin leder som rettferdig og ha positive utfordringer sitt arbeid, var faktorer som beskyttet mot symptomer på angst og depresjon av klinisk betydning.

Les mer om STAMI sin forskning her.

"
Powered by Labrador CMS