sint leder
sint leder

Ledelse: - For mye av det gode gjør deg dårlig

Det å være entusiastisk, selvsikker og pliktoppfyllende er gode egenskaper når du skal utøve godt lederskap. Men for mye av dette, kan gjøre deg til en leder som ødelegger for hele bedriften.

Publisert

Amerikanske Robert Hogan er kjent for sin forskning på personlighet, lederskap og effektivitet i organisasjoner gjennom 30 år. Han tok sin doktorgrad ved Berkley Universitet i California, og har jobbet ved flere prestisjetunge universiteter. (Foto: Karine H. Henriksen)

Hogans forskning på ledelse har resultert i et sett med 11 ulike typer atferder som i utgangspunktet er gunstige å ha som leder. I et større intervju i Personal og Ledelse sier han at dersom det blir for mye av denne typen atferd, kan det ende opp med fatale konsekvenser både for lederen selv og for de som blir ledet.

Intern og ekstern konkurranse Når man mislykkes som leder, hva er det disse lederne gjør feil?– I arbeidslivet handler det om konkurranse om ressurser. De fleste mennesker tror at konkurransen kommer internt fra andre kolleger og ledere. Det kan handle om lønn, om makt i styrerommet og om forfremmelse. Den viktigste og farligste konkurransen er imidlertid bedriftene imellom. Lederskap handler om effektiv konkurranse mot de andre bedriftene. Hvis du taper i denne konkurransen taper du også som leder, sier han til Personal og Ledelse.

Evaluer deg selv! Hva er ditt beste råd til dagens ledere?– De må være klare på målene og de må være autentiske. Ledere feiler ofte fordi de blir taktiske og fokuserer på det kortsiktige fremfor det langsiktige.

Robert Hogan sier lederskap først og fremst handler om evnen til å bygge opp og opprettholde et høyt presterende team.

– Da må du kommunisere med dine medarbeidere. Du må be om feedback. Lytt til det som blir sagt og deretter må du ta lærdom av tilbakemeldingene, konstaterer han.

For mye eller for lite?Robert Hogans og hans team har utviklet en test som gjør det mulig for ledere å få vite noe om hvilket forbedringspotensial de har. Testen heter Hogans Deskriptive Skalaer (HDS). Den kartlegger 11 mønstre av mellommenneskelig atferd som kan ha positiv eller negativ effekt på en persons karriere og prestasjoner.

Lederskap under pressUnder visse omstendigheter som stress, tretthet eller at du blir distrahert, kan testen gi indikasjoner på atferd som kan være uhensiktsmessig eller ødeleggende for virksomhetens medarbeidere. I testen blir du bedt om å ta stilling til en rekke utsagn, eksempelvis; Jeg elsker å være i oppmerksomhetens sentrum eller jeg gjør aldri feil. Her må du svare «sant», «usant» eller «vet ikke». Når du har svart på alle påstander genereres en rapport som beskriver dine tendenser i forhold til de 11 typer atferder. Skårene deles opp i skalaer som viser om du har null eller lav risiko, moderat risiko eller om du befinner deg i høyrisikosonen for den spesifikke atferd.

Atferd 1: Entusiastisk til flyktigDet handler om tendensen til å utvikle sterk entusiasme for mennesker eller prosjekter for siden å bli skuffet over dem. Resultatet er at du virker lite utholdende. Personer som skårer høyt blir ofte brydd av småting, de kan være irritable og bytte jobb oftere enn andre.

– Entusiasme er veldig bra. Det skaper energi. Styrken i entusiasme handler om et brennende ønske om å oppnå noe. På den svake siden kan det bli for mye hyling og skriking, der du gjør alt for å få din vilje. Dette kan føre til at du skremmer folk, at du blir oppfattet som en bølle eller at du gjør folk usikre, sier Hogan.

I Personal og Ledelse nummer 7/2013 kan du lese hele reportasjen der Robert Hogen kommenterer alle de 11 spesifikke atferder.

"
Powered by Labrador CMS