Umotivert 2
Umotivert 2

Jobbmotivasjon lavest i ytterste ledd

En undersøkelse viser at jobbengasjement synker desto lengere ned i organisasjonen du kommer. For bedrifter som lykkes i å skape et høyt engasjement i jobben er det nærmeste leder, og ikke HR, som står for den viktigste jobben.  

Publisert

Nærmeste leder kan påvirke sine medarbeidere og bidra til økt engasjement i jobben. (Ill.foto: Colourbox)

Det globale selskapet Bain & Company har i samarbeid med Netsurvey undersøkt betydningen av jobbengasjement, og hvordan dette påvirker medarbeiderne.

Blant 200 000 medarbeidere fordelt på 40 selskaper i 60 ulike land fant man flere fellestrekk:

Lang fartstid = mindre engasjementEngasjementet avtar i takt med hvor lenge en medarbeider har jobbet i bedriften. Jo lengre ansettelsesforhold, desto mindre jobbengasjement. Det betyr at de medarbeiderne med best kjennskap til bedriften, er minst motivert.

Lavest engasjement på bunnenEngasjementet avtar nedover i hierarkiet. Det betyr at engasjerte ledere oppe i systemet, fort kan undervurdere misnøyen lengre ned i organisasjonen. Resultatet viser også at engasjementet er laves blant salgs og servicemedarbeidere, det vil si de som har mest kundekontakt.

En god leder kan endreSelv om dette var hovedfunnene finnes det selskaper som klarer å holde medarbeiderne i den ytterste linjen motivert. Felles for disse selskapene er at deres medarbeidere har stor tiltro og stoler på sin nærmeste leder.

HR sin viktigste oppgave er å sørge for at alle linjeledere og mellomledere får den nødvendige opplæringen som skal til for skape og opprettholde engasjerte medarbeidere.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS