30-januar-Sverre-Hurum-forteller
30-januar-Sverre-Hurum-forteller

Historiefortelling gir virksomheter personlighet

Å bruke fortellinger for å nå fram med et budskap kan være en god idé. Hitoriefortelling gir en personlig stil som vi lettere forholder oss  til både som forbrukere og ansatte.

Publisert

Adm.dir. Sverre Hurum i Bouvet deltar på alle ledersamlingene. Der forteller han historien om Bouvet. Bildet er fra en ledersamling ved Langesund sommeren 2013.

Corporate storytelling, som det heter i ledelseslitteraturen, brukes av bedrifter som ønsker å nå ut med et budskap, både til forbrukere eller til egne ansatte. Nå har svenske Hanna Sofia Rehnberg ved Södertörns högskola tatt doktorgrad i nordiske språk på dette temaet, sett fra et språkvitenskapelig perspektiv. I avhandlingen har hun undersøkte materiale hentet fra to virkomheter, en kommunal etat og en salgsvirksomhet. Avhandlingen heter ”Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation”.

Visjoner og retning

Arbeidslivet har endret seg og dagens høyt utdannede medarbeidere jobber mer selvstendig enn før. Likevel er det fortsatt vesentlig at alle i organisasjonen jobber mot samme mål. Da er det en forutsetning at medarbeidernes vurderinger stemmer overens med organisasjonens visjoner og målsettinger.

– I den sammenheng er historiefortelling et redskap som brukes for å påvirke og skape engasjement, sier Hanna Sofia Rehnberg.

Lederen som historieforteller

Fagtidsskriftet Personal og Ledelse hadde i fjor en artikkel om det norsk konsulentselskapet Bouvet, som bruker historiefortelling for å bygge felles kultur i en raskt voksende virksomhet.

De 930 medarbeiderne er spredt på 14 ulike avdelingskontorer i Norge og Sverige, og mesteparten av tiden jobber de ute hos kundene. Noen jobber hos samme kunde flere år i strekk. I tillegg har virksomheten vokst med mer enn 800 personer siden oppstarten i 2002.

– Bedriftskultur og verdier har vært en viktig bidragsyter til vår suksess. Men med den kraftige veksten vi har hatt, har det vært krevende å sørge for at kulturen når ut til alle nye medarbeidere og ledere, sier kommunikasjonssjef Åsmund Mæhle til Personal og Ledelse.

Derfor bestemte ledelsen seg for å arrangere obligatoriske to-dagers samlinger for samtlige 90 ledere i bedriften. Det er ti deltakere på hver samling – og det er fortellingene, ikke foredragene, som står i sentrum. Dette gjør de som en del av arbeidet med å skape en felles bedriftskultur.

Kulturformidling

– Hva er hjertemuskelen til Bouvet? Jo, det er kulturen, sier adm.dir. Sverre Hurum i Bouvet.

– Hos oss er kultur, verdier og strategi noe som overleveres muntlig og ved å jobbe sammen. For oss blir det feil å skrive dette ned i store dokumenter og tjukke håndbøker. Hvis medarbeiderne virkelig skal forstå hvordan vi tenker i Bouvet, og bruke det til å ta gode beslutninger i hverdagen, er det ikke godt nok å lese om det.

Sverre Hurum har deltatt på alle samlingene. Der forteller han blant annet historien til selskapet fra oppstarten og fram til det de har blitt i dag. Selve skapelsesberetningen, kan man kanskje si.

– Min jobb er å fortelle de ansatte hva det er å jobbe i Bouvet. Det å dele historier gir en fellesskapsfølelse. Det gjør at vi tenker grunnleggende likt om ting og har de samme verdiene.

Men historiefortellingen går begge veier. Alle deltakerne forteller sine historier.

– Jeg synes at det har lært meg veldig mye om organisasjonen, og om hver enkelt leder, sier han til Personal og Ledelse.

Powered by Labrador CMS