nettverk kolleger venner rekruttering
nettverk kolleger venner rekruttering

Gode kolleger betyr mer enn høy lønn

Gode kolleger er viktigst for å trives på jobben. Lønn havner på nest siste plass på skalaen. Hvis du trives godt i jobben, er det fordi du har gode kolleger skriver HMS Magasinet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Dette skriver Videncenter for arbeidsmiljø. En undersøkelse som den danske fagforeningen HK har gjort blant 1814 medlemmer, viser at gode kolleger kommer på førsteplass når danskene lister opp hva som er viktigst for jobbtrivselen.

Leder og jobbinnflytelse

En god leder og innflytelse på egne arbeidsoppgaver kommer inn på annen- og tredjeplass, mens lønn ligger helt nede på en niendeplass av ti mulige.

" – Det er gode grunner til at kollegene er viktigst for om du har det godt på jobben, forklarer Mette Kindberg, nestleder i HK.– Våre medlemmer arbeider ofte i fellesskap på kontorer og har mye kontakt med kollegene. De bruker mye tid sammen med dem og setter stor pris på et godt kollegialt sammenhold, sier hun.

Hva er en god kollega?

En god kollega kan se at noe er på ferde og kan spørre hvordan du har det og kan lytte til deg. Gode kolleger støtter hverandre og løfter i flokk. – Og nettopp det å være en del av gruppa er viktig, påpeker Alexander Kjerulf, ekspert på arbeidsglede og forfatter av tre bøker om emnet. – Å høre til i flokken og ha sosiale relasjoner er noen av våre mest basale, menneskelige behov. Og når vi bruker så mange timer på arbeidsplassen, er det viktig at dette er på plass, sier han. Også livsstilseksperten Henrik Byager nikker gjenkjennende til HKs undersøkelse.– Danskene er ikke grådige med tanke på lønn. Vi er mer holistiske, livet skal henge sammen. Det er viktigere å inngå i et fellesskap og kunne utvikle seg selv enn det er å få 1000 kroner ekstra i lønningsposen, sier Byager.

Du blir lyttet til

Det er vanskelig å lage en modell for hvordan et godt kollegialt sammenhold blir skapt. Men ifølge Mette Kindberg fra HK er det helt enkle ting som skal til: – Det viktigste er at du blir lyttet til, og at du har innflytelse på dine arbeidsoppgaver. At du føler at kollegene dine bakker deg opp hvis du for eksempel plutselig må til tannlegen med barnet ditt. Den fleksibiliteten og tryggheten er utrolig viktig, sier hun.Ifølge Henrik Byager handler det for de fleste om å få det beste ut av livet. De vil ikke gå på kompromiss for en god lønn hvis de ikke har det godt på arbeidsplassen eller ikke oppnår noe sosialt.

Innhold og livskvalitet

– Det handler om innhold og livskvalitet. På jobben skal vi oppnå en tilfredsstillelse ved å bli sett og verdsatt. Uten anerkjennelse er vi ikke noe i sosiale sammenhenger, og i den forbindelse betyr lønn svært lite.

Lønnsforskjeller kan gi mistrivsel

Kategorien god lønn er nummer ni av ti i undersøkelsen, og det er det en god grunn til, mener Mette Kindberg fra HK. – Vi lever av vår lønn, men det viktigste er at du har en jobb som du trives med, sier hun.Men store lønnsforskjeller kollegene imellom kan være med på å skape mistrivsel. Lav lønn påvirker også din trivsel negativt, påpeker hun.

(Videncenter for arbeidsmiljø)

"
Powered by Labrador CMS