snakk-colourbox543917.jpg
snakk-colourbox543917.jpg

Forstår du hva jeg sier?

Kommunikasjon på arbeidsplassen er viktig og i mange tilfeller er det helt avgjørende at de ansatte forstår hverandre. Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Bygge- og anleggsnæringen er kompleks med mye spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap og tøffe krav til fremdrift.

Næringen har utstrakt bruk av underentreprenører og innleid arbeidskraft. Mange ulike aktører er inne for å utføre spesifiserte arbeidsoppgaver. Det er viktig at det tas hensyn til kommunikasjonsutfordringer i planleggings- og gjennomføringsfasen av bygge- og anleggsarbeidet.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiveren skal planlegge sitt arbeid før oppstart. Viktige forhold er blant annet bemanning, for eksempel bruk av utenlandsk arbeidskraft. Da skal arbeidsgiveren kartlegge arbeidstakernes språkkunnskaper og sørge for at alle, inkludert innleide, har nødvendig opplæring. Arbeidsgiveren må sette inn tiltak slik at manglende kommunikasjon ikke medfører økt risiko når de skal i gang med arbeidet. Arbeidsgiver kan blant annet:

– tilby opplæring i norsk språk

– styrke sikkerhetskulturen og språkutviklingen gjennom

å integrere fremmedspråklige i ulike arbeidsgrupper

– innføre fadderordninger for bedre integrering

– adskille arbeidsoperasjoner slik at det bare er arbeidstakere som forstår hverandre som jobber sammen.

Her kan du laste ned brosjyren som er utarbeidet av Arbeidstilsynet.

"
Powered by Labrador CMS