Byggplass kvinne cb956883
Byggplass kvinne cb956883

Etterutdanning skal redusere konflikter og klager

Denne våren kommer hundrevis av norske takstmenn til å gå på kurs for å bli klare til innføringen av en ny og grundigere boligsalgsrapport. Målet er færre konflikter mellom kjøper og selger.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

– Over 300 takstmenn er påmeldt til etterutdanningen som klargjør dem for å lage utvidede boligsalgsrapporter. 100 av disse har allerede gjennomført kursopplegget, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Fra kommende årsskifte skal boligkundene sikres bedre informasjon. Enkle verditakster fases ut, til fordel for rapporter basert på mer detaljerte og grundige undersøkelser.

Viktig kompetanseløft

Endringen bygger på en avtale mellom Eiendomsmeglerforetakenes Forening og takstbransjen, og er begrunnet i et ønske om å redusere antall konflikter og klager etter en bolighandel.

– Med dette som bakteppe er vi nå i gang med det kanskje viktigste kompetanseløftet noen gang. Det blir flere kurs enn de som er berammet i vårsemesteret. Målet er at hele landet innen årsskiftet skal være godt dekket av takstmenn sertifisert for å lage boligsalgsrapporter, sier Møllerløkken.

NEAK organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Kursene knyttet til den nye boligsalgsrapporten arrangeres i samarbeid med Multiconsult, som har bred rådgivningskompetanse innen blant annet bygg og eiendom.

Sikrere vurderinger

– De nye rapportene bygger på Norsk Standard 3600 og definerer fastere rammer for takstmannens vurderinger enn tidligere. Det blir mindre rom for skjønn, og sikrere forankring av vurderingene, sier Svein Bjørberg, rådgiver i Multiconsult og professor ved NTNU.

Han er foredragsholder på kursene, og har vært tungt involvert i den faglige kvalitetssikringen.

– Med dette opplegget tar takstbransjen et skikkelig grep for å kunne levere bedre og mer presis informasjon. Man kan gjerne trekke en parallell til legene, og si at boligtakstmennene nå virkelig blir «Doktor Husgod», sier Bjørberg.

Forhold som tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid får økt oppmerksomhet i rapportene.

– Det gjelder for eksempel fukt. På dette og andre viktige områder baseres gjennomgangen på en lang rekke sjekkpunkter, med klare føringer for hva som skal undersøkes og hvordan det skal gjøres.

Sertifiseres av DNV

Etter avsluttet kurs gjennomgår boligtakstmennene en eksamen og blir sertifisert av DNV GL (Det Norske Veritas).

– Vår rolle som uavhengig tredjepart er å kvalitetssikre kompetansen og utstede et sertifikat til takstmenn som dokumenterer den kunnskapen de nye boligsalgsrapportene forutsetter, sier Victoria Ward, tjenesteansvarlig i DNV GL.

De fleste eksamener etter kurs i regi av Norges Eiendomsakademi holdes ved Gardermoen, men gjennomføres også i Kristiansand og Trondheim. Det går imidlertid også an å henvende seg til det lokale biblioteket, og avlegge eksamen elektronisk der.

– For takstbransjen blir 2014 et intenst år når det gjelder etterutdanning, sier Victoria Ward.

Kursene vil ventelig fortsette til langt ut på høsten. Norges Takseringsforbund, som er den klart største organisasjonen for takstbransjen her i landet, har anslått at det er behov for ytterligere 1000 takstmenn sertifisert for den nye boligsalgsrapporten.

Powered by Labrador CMS