Arbeidsglede
Arbeidsglede

Et godt arbeidsmiljø styrker produktiviteten

En nylig offentliggjort rapport fra Nordisk Ministerråd bygger opp under antakelsen om at forbedret arbeidsmiljø og trivsel forsterker virksomhetens produktivitet og lønnsomhet melder STAMI.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Undersøkelsen er en av de mest omfattende empiriske forskningsprosjekt gjennomført på fagfeltet arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet og viser sammenhengen mange ønsker å tro på, men som i liten grad har vært mulig å vise.

Rapporten bidrar til å avlive myten om at investeringer i arbeidsmiljøet går ut over virksomhetens bunnlinje.

Arbeidsmiljø og produktivitetProsjektet som bygger på nasjonale register- og surveydata ble ledet av det danske analysehuset DAMVAD og gjennomført i samarbeid med arbeidsmiljøforskere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge (STAMI).

Analysene viser en positiv sammenheng mellom et godt fysisk arbeidsmiljø/ medarbeideres trivsel og virksomhetens produktivitet.

" Lavere sykefravær øker produktivitetenI det norske datamaterialet hadde man også tilgang til sykefraværsdata som viste en signifikant negativ sammenheng mellom sykefravær og produktivitet.

Datamaterialet omfatter perioden 2000 til 2010, og resultatene er basert på mer enn 20.000 observasjoner.

Powered by Labrador CMS