Leder, kollega, informere
Leder, kollega, informere

Ekstrovert ledelse er en barriére for trivsel

I et arbeidsmarked hvor mangfold er et suksesskriterium, kommer de fleste arbeidsgivere til kort i forhold til å tilrettelegge for en av de største minoritetene vi har i samfunnet: Personlighetstypen som i større grad retter sitt fokus innover i seg selv enn ut mot andre – de introverte.

Publisert

- Vi ser at introverte rapporterer at de ikke trives like godt som ekstroverte i dagens arbeidsmiljø, samtidig som de opplever at sjefen ikke ser dem og deres behov, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge

Årets European Employee Index har for første gang tall som indikerer om respondentene er introverte eller ekstroverte. Ved å sammenholde disse tallene mot andre funn i rapporten, gjør vi oss en rekke interessante observasjoner:

  • Introverte opplever seg i mindre grad sett og anerkjent av sin nærmeste leder.
  • Introverte rapporterer større misnøye med måten arbeidshverdagen er tilrettelagt.
  • Introverte skårer betydelig lavere enn ekstroverte på faglig og personlig utvikling
  • Introverte er betydelig mindre engasjert i sitt arbeid.
  • Introverte er betydelig mindre lojale overfor sin arbeidsgiver, og de gir uttrykk for lavere arbeidsglede, tilfredshet og fornøydhet med virksomhetens ledelse.

Ledertrening med huller

I undersøkelsen skårer respondentene hvor godt utsagnet «Jeg forteller min leder hva jeg har behov for at han/hun gjør slik at jeg kan yte mitt beste» passer for dem. Norske arbeidstakere som heller mot mer introversjon enn ekstraversjon skårer 59 på dette, mot 66 blant deres ekstroverte motpoler.

- De fleste ledere er ekstroverte, og deres ledertrening tar utgangspunkt i at de som skal ledes av dem også er ekstroverte, kommenterer Bolstad. – Det medfører at store deler av arbeidsstyrken vår opplever at de ledes av mennesker som ikke ser dem på arbeidsplasser som ikke er tilrettelagt for deres behov. Dersom det medfører at de går på 80 prosent av sin kapasitet, betyr det et enormt effektiviseringspotensial dersom vi på en bedre måte makter å ta høyde for at mennesker er ulike også hva gjelder personlighetstype, sier HR Norge-sjefen.

- Introverte og ekstroverte mennesker er forskjellige, og må behandles forskjellig. Samtidig er det viktig at de får en rettferdig likebehandling i det å bli sett av sin leder, få feedback og mulighet for faglig og personlig utvikling samt klare, personlige mål for sitt arbeid, sier markedsdirektør Simon Østervig i Ennova.

På utsagnet «Det meste av tiden arbeider jeg på måter som passer meg godt» skårer ekstroverte 75 poeng, mens introverte skårer 68. Dette er en stor forskjell i denne undersøkelsens kontekst.

Introverte blir ikke ledere

Introverte synes i mindre grad enn ekstroverte å ta lederroller. I et utvalg av 100 introverte nordmenn fra denne undersøkelsen, vil 13 av de være ledere, mens resten er arbeidstakere. I et tilsvarende utvalg av 100 ekstroverte, vil hele 19 av dem være ledere.

Introverte nordmenn har likevel en sterkere tendens til å ta lederskap enn i våre naboland Sverige og Danmark, hvor bare halvparten så mange i en gruppe av 100 introverte vil være i en lederstilling.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS