Ulykke i arbeidslivet 1
Ulykke i arbeidslivet 1

Beredskapsplaner gir økt velvære på jobb

Når ledelsen utarbeider en beredskapsplan for bedriften gir det økt trygghet for de ansatte. Nye funn tyder på at det også kan gi ledelsen større tillit - som igjen gir økt velvære på jobb.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

En kriseplan fokuserer på hva som skal skje i det en ulykke eller uventet hendelse inntreffer. Siden en krise eller ulykke sjeldent rammer bedriftene, gjøres det ofte en vurdering av kostnad for utarbeidelse av slike planer kontra hvor sannsynlig det er at det kommer til å skje, melder forskning.no.

Svein Tvedt Johansen er prorektor ved Høgskolen i Harstad. Sammen med Marcus Selart og Synnøve Nesse ved Norges Handelshøyskole har han skrevet en artikkel om beredskapsplaner. Kriseberedskap, i form av en godt utviklet kriseforebyggingsplan, har effekter som går lenger enn til å forebygge eller håndtere kriser, skriver de i artikkelen i Journal of Business Ethics.

Johansen mener at det å utarbeide beredskapsplaner sier noe om ledelsen i bedriften. Én faktor er at det skaper en viss trygghet, det andre er at det gir de ansatte en følelse av at ledelsen bryr seg om deres ve og vel.

Nå diskuterer forskerne om det generelt er slik at de bedriftene som har beredskapsplaner, er de samme bedriftene som er best ledet.

– Organisasjoner som scorer høyt på kriseberedskap, kan også være ledet av ledere som er dyktigere, mer velmenende og har større integritet enn andre organisasjoner, sier Svein Tvedt Johansen til forsking.no.

Les hele saken på forskning.no.

"
Powered by Labrador CMS