Medarbeiderundersøkelser 2 ganger i uken

Medarbeiderundersøkelser en gang i året er alt for lite i en tid hvor virksomhetene er i konstant endring. Johannes Sundlo i Spotify sender ut spørsmål til sine medarbeidere 2 ganger i uken.

Publisert

På konferansen HR Tech 10. februar, som arrangeres av HR Norge, kommer Johannes Sundlo som er HR Controller i Spotify. Han vil fortelle om hvordan de gjør dette, og hvilken HR teknologi som trengs.

Hva er puls surveys, og hvorfor fungerer det?
– Vi lette etter en enklere måte å gjøre medarbeiderundersøkelser på fordi vi hadde behov for høyere frekvens på disse enn det vi hadde. I dag sender vi ut spørsmål ca. 2 ganger i uken. Ansvaret ligger på den enkelte leder som sender ut relevante spørsmål og tar tak i de sakene som kommer opp.

– At vi gjør dette så ofte gjør at lederen raskt ser hva som funger og kan følge opp dette. Samtidig er det lettere ta tak i det som ikke fungerer. Mange av spørsmålene går på den ansattes egen oppførsel, hvordan man behandler kolleger og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette skaper bevisstgjøring, sier Sundlo.

Ifølge Sundlo trenger man ingen komplisert teknologi for å gjennomføre dette.
– De ansatte får spørsmålene på telefon eller e-post, og svarer der det er enklest for dem. Spørsmålene er korte og enkle å besvare, og krever ingen nedlastning av programvare, sier han.

Noen av fordelene med å gjennomføre medarbeiderundersøkelser så hyppig er at de ansatte får satt fokus på egen oppførsel, man kan raskt ta opp momenter som dukker opp, og medarbeiderne kommer tettere på sin egen leder.

- Hovedfokus er på hvordan hver enkelt kan bidra til et godt arbeidsmiljø, sier Sundlo.

For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å vite hva man ønsker å oppnå, hvorfor man stiller spørsmål og hva virksomheten skal bruke det til.

– Det må resultere i noe konkret for å kunne jobbe videre med det som kommer ut i andre enden. Det krever engasjement fra lederne og at de agerer raskt på den informasjonen de får inn. Når leder sender ut spørsmål og den ansatte svarer, skapes det forventninger - og da kreves det at man handler, avslutter Sundlo.

Ønsker du å høre mer om hvordan de gjennomfører dette og hvilken teknologi som benyttes i Spotify? Da kan du høre Sundlo sitt foredrag «Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken» på HR Tech som går i Oslo 10. februar.

(Kilde: HR Norge)

, ,