Aldri før har så mange søkt seg til høyere utdanning

– Vi har aldri hatt så mange søkere som i år, vi er faktisk 9 prosent over fjoråret som også var et rekordår, sier Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania.

I en vanskelig tid for studentene, ser høyskolen at mange ønsker å trygge fremtiden ved å skaffe seg økt kompetanse. Det er spesielt antall søkere til masterstudiene som har gått langt over fjoråret med hele 9 prosent.

– Det gjør oss bade glade og ydmyke at så mange har lyst til å ta mastergraden sin hos oss. Masterprogrammene fra Kristiania kombinerer høyt faglig nivå med arbeidsrelevans. Norge trenger mange unge mennesker med god utdannelse. Derfor er det spesielt hyggelig at så mange vi ta mastergraden sin hos oss. Vi vil at de som søker skal vite at det står veldig dyktige undervisere klare til å ta de imot til høsten.

Også fagskolestudiene har hatt gode søkertall. Fagskolen Kristiania har over doblet antall søkere fra 2020 til 2021.

– Det er veldig hyggelig å se den store søkningen til våre fagskoleutdanninger. Norsk arbeidsliv etterspør arbeidstakere med konkrete ferdigheter. En praktisk tilnærming gjør studentene våre klare for sin fremtidige arbeidsplass, enten den er innen helse, økonomi og administrasjon, teknologi eller kreativ industri, sier Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania.

Året har, som for de fleste andre utdanningsinstitusjoner, vært preget av stadige endringer i smittevernregler og bekymrede studenter. Årets resultat i Bergen er også langt over fjoråret.

– Fra høsten 2021 vil vi for første gang tilby masterprogram ved campus Bergen, og første program ut er Master i Ledelse. En utdanning vi skjønner ut ifra søkertallene har vært etterlengtet. Det gjør oss både glade og ydmyke at så mange har lyst til å ta mastergraden sin hos oss, sier Line Louise Røen, avdelingsleder i Bergen.

Søkertall opptak høst per 16.04.21

Høyskolen Kristiania totalt: 11.211 søkere

Fagskolen Kristiania: 2.781 søkere

Masterstudier: 1.036 søkere

Bachelorstudier: 7.394 søkere

(Høyskolen Kristiania/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS