Rektor Curt Rice og Høgskolen i Oslo og Akershus setter mangfold på dagsorden.
Rektor Curt Rice og Høgskolen i Oslo og Akershus setter mangfold på dagsorden.

Mangfoldsledelse i akademia

KONFERANSE: Universiteter og høgskoler trenger mer kunnskap om mangfoldsledelse, ifølge ny forskningsrapport. Høgskolen i Oslo og Akershus svarer på dette behovet ved å invitere til en konferanse om ledelse og rekruttering av mangfold onsdag 1. juni.

Publisert

– Ledergrupper, fagmiljø og studentgrupper blir kvalitativt bedre av mangfold – hvis de bruker disse ressursene bedre, sier Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Forskningen viser at mangfoldige ledergrupper får til andre typer diskusjoner og perspektiver. På denne konferansen vil vi blant annet se nærmere på hva vi som ledere i akademia kan gjøre for å gjøre mangfold til et fortrinn, sier Rice.

Likestillingsarbeid i akademia har tradisjonelt sett dreid seg om likestilling mellom kjønn.

De siste årene har det imidlertid blitt mer oppmerksomhet rundt mangfold og inkludering utover kjønn.

Hva er mangfoldsledelse?

Hva legges i begrepet mangfoldsledelse, og hvordan kan ambisjonen om mangfold overføres til ledelse?

Dette og en rekke andre spørsmål blir belyst av foredragsholdere fra inn- og utland:

Professor Mary Ann Danowitz fra North Carolina State University er en verdensledende forsker på mangfoldsledelse, og hun vil snakke om hva mangfoldsledelse innebærer for universiteter og høgskoler.

Hvordan er det å komme som utlending til et norsk universitet? Rakettforsker og edutainer Julien Bourelle gir oss et skråblikk på norsk akademia. Bourelle har skrevet boken «The social guidebook to Norway».

Hvordan rekruttere mangfold?

Jon Rogstad, professor i sosiologi og forskningsleder ved Fafo, vil snakke om rekruttering av mangfold. Hva bør vi gjøre og ikke gjøre for å fremme mangfold i rekrutteringer?

HiOA-rektor Curt Rice og leder av den nasjonale Kif-komiteen vil lede et panel som skal diskutere AFI-rapporten «Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia». Det er denne rapporten som etterlyser mer kunnskap og kompetanse om feltet mangfoldsledelse i akademia.

Se fullstendig program med oversikt over alle foredragsholderne her.

Tid og sted

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Athene 1 og 2
Tid: Onsdag 1. juni 2016 kl. 08.30 - 15.30

(Kilde: Mynewsdesk)

Powered by Labrador CMS