Erlend Wegger (t.v) er tredje generasjon som leder av WK Entreprenør, en rolle som hans far Jørn Wegger (t.h) også har hatt. Hilde Glenne (i midten) er leder for strategi, kultur og HR i WK Entreprenør.
Erlend Wegger (t.v) er tredje generasjon som leder av WK Entreprenør, en rolle som hans far Jørn Wegger (t.h) også har hatt. Hilde Glenne (i midten) er leder for strategi, kultur og HR i WK Entreprenør.

Erlend Wegger er tredje generasjon i lederstolen

Erlend Wegger (32) har nylig overtatt som daglig leder i entreprenørselskapet som bestefaren startet. –Erlend er en trygg leder fordi han vet hva han leder. Han kan DNA-et i virksomheten. Det var kanskje det viktigste for meg da vi ansatte ham, sier HR-direktør Hilde Glenne.

Publisert Sist oppdatert

Da Erlend Wegger overtok som daglig leder i WK Entreprenør den 1.mars i år var han tredje generasjon som påtok seg denne oppgaven i den 65 år gamle bedriften. Det var bestefaren Ludvig Wegger som startet selskapet som en murmesterbedrift i Tønsberg i 1954, sammen med vennen Steffen Kvalsvik. På slutten av 90-tallet ble det overtatt av Ludvig sine sønner, Jørn og Geir Wegger, som begge har vært ledere for bedriften og fortsatt er aktive i den daglige driften som prosjektledere og medlemmer av styret. Entreprenørbedriften har 70 ansatte og kontor i Tønsberg og Oslo. Tredje generasjon, Erlend, er sivilingeniør innen bygg fra NTNU og har en MBA fra Pennsylvania State University i USA.

Følte du en forventning om at du skulle utdanne deg til sivilingeniør og ta over selskapet?

- Nei, det gjorde jeg ikke. Det var et valg ut fra egne interesser. De fire første årene som nyutdannet jobbet jeg i Statoil som økonom. Men etter noen år kjente jeg at jeg savnet det å jobbe ute i prosjekt og i byggebransjen og at det var dette som var faget mitt, forteller han da Personal og Ledelse møter ham på kontoret på Storo i Oslo.
WK Entreprenør er opprinnelig en Vestfold-bedrift og har også kontor i Tønsberg.

Men du har vokst opp i denne bedriften?

- Ja jeg har jo det. Da jeg var yngre var jeg ute på byggeplassene og hjalp til der jeg kunne med å rydde og sjaue. Og det har alltid vært naturlig å snakke om bedriften i familien, selv om vi har snakket om andre ting også – heldigvis.

- Som daglig leder er det nyttig å ha med seg denne erfaringen. Men når en virksomhet blir så stor som vår, da viskes til en viss grad skillet mellom familiebedrift og vanlig bedrift ut. Vi er nødt til å ha en profesjonell drift uansett. Det som er igjen av familiebedriften er historien og kulturen, samtidig som eiersiden fremdeles representerer familien. Jeg tror nok at bedriftskulturen sitter dypere hos meg enn den ville ha gjort dersom vi hadde rekruttert en daglig leder utenfra.

Ble du spurt om å ta over som daglig leder?

- Ja, men bedriften søkte etter kandidater både internt og eksternt og jeg fikk jobben fordi de mente at jeg var best kvalifisert. Jeg har alltid ønsket å jobbe med ledelse, enten det var i WK eller andre steder.

Hvordan føles det å ta over bedriften etter faren og onkelen din?

- Det er først og fremst en følelse av å påta seg et stort ansvar. Vi har 70 ansatte og store prosjekter som skal leveres til riktig kvalitet og til avtalt tid. Men samtidig er det hyggelig at jeg kan bidra i en bedrift som tilhører familien.

Er det spesielle utfordringer du møter når du tar over et familieselskap?

- Noen kan nok føle på at jeg har fått et lederansvar fordi det har gått i arv, og ikke fordi jeg er best kvalifisert. Men jeg vet med meg selv at det ikke er tilfellet. Jeg vil også tro at man kan kjenne på interessekonflikter hvis familiemedlemmene som eier selskapet har ulike interesser for virksomheten, men slik er det ikke hos oss. Både ledergruppen, eierne og styret er samstemte om veien videre for selskapet.

Du har en far som fortsatt jobber her i selskapet. Hvordan opplever du det?

- Både min onkel og min far sitter i styret og jobber som prosjektledere i virksomheten. Begge bidrar i veldig stor grad og de deler sin erfaring både med meg og andre i selskapet. Men de har sin formelle påvirkningskraft gjennom styret og de følger de kanaler som man skal følge. Hos oss er det en styrke at de fortsatt er aktive.

Hva er den største fordelen med å ta over et familieselskap?

- Man kjenner jo godt bedriftens historie og kultur og jeg hadde mye kunnskap om bedriften. Og så er det en fordel at det gir et langsiktig og stabilt eierskap.

På hvilken måte videreføres kulturen?

- Det sitter i veggene at bestefaren min Ludvig Wegger og Steffen Kvalsvik bygget murmesterbedriften stein for stein, for å bruke et enkelt bilde. Bestefaren min jobbet her til han gikk av med pensjon i 1993 og Steffen jobbet her i ti år til. Da var han over 80 år gammel. Så de var kulturbærere her i alle år.

- Historien om hvordan de drev bedriften og tok vare på folkene sine, det er historier som går igjen. De sørget for at alle hadde et anstendig arbeid, god lønn og kvalitet i det de gjorde. Det å være redelig og seriøs, at du alltid skal opptre skikkelig, det sitter i ryggmargen. Det er kanskje det viktigste.

Har du noen konkrete eksempler på historier som fortelles?

- Ja, for eksempel at det tok mange år før de selv tok ut full lønn.De sørget for at medarbeiderne fikk lønn først og så tok de ut lønn selv etterpå. Det var en måte å sikre at folk fikk betalt for jobben sin og at bedriften kunne drive videre.

- Bedriften var også i krise en gang. Bestefar min var nesten 60 år da han var nødt til å pantsette familiegården for å drive bedriften videre til krisen var avklart. Det sier noe om hva denne bedriften betydde for ham og familien.

Må se medarbeiderne

Hilde Glenne er leder for strategi, kultur og HR i WK Entreprenør.

- Vi har et internt lederprogram som går over et år og jeg oppdaget Erlends lederegenskaper og strategiske evner allerede der. Dette var noen av årsakene til at vi så at Erlend var en god kandidat til å lede bedriften, i tillegg til at han skåret høyt på våre tester og vår helhetlige kulturforståelse.

- Erlend er et godt eksempel på at det beste gullet finner vi internt.