Løpingen_pricewaterhousecoo.jpg
Løpingen_pricewaterhousecoo.jpg

10 tips for en sprekere bedrift

Et nytt år gir nye muligheter. Ved å legge forholdene tilrette for en sunnere hverdag for de ansatte sørger du for at hele bedriften blir sprekere.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

1. Bruk tid på planlegging og å bygge infrastrukturen for trening i forbindelse med jobb. Det vil si å forankre det hos ledelsen, få med de tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, ildsjelene etc.

2. Avklar forventningene og målsettingene. Hvem skal dette være et tilbud til og hva forventere dere å oppnå med det. Skal det for eksempel være et tilbud kun til de lavaktive eller for alle?

3. Skap en kultur for trening på arbeidsplassen. Det må jobbes kontinuerlig for å opprettholde denne kulturen.

4. Treningstilbudet må inneholde et element av forpliktelse. For eksempel at deltakerne også trener en time på fritiden.

5. Kartlegg hva slags trening de ansatte ønsker og til hvilke tidspunkt.

6. Det er ikke likegyldig hva dere kaller treningstimene. Bruk benevnelser som appellerer til både kvinner og menn.

7. Ha gode og stabile instruktører. Det er ofte sterkere relasjon mellom instruktør og deltaker enn mellom deltakerne, og det er viktig at deltakerne føler seg sett. Da vil man også i større grad unngå feil trening og skader.

8. Tenk på gruppesammensetningen. De fleste foretrekker å trene i homogene grupper, med andre på omtrent samme nivå. Det gjelder særlig for de minst aktive.

9. Ledelsen må vise tydelig at det ok å trene i arbeidstiden. Det må sies sterkt, høyt og ofte.

10. Ikke lag et treningshierarki. At folk trener er positivt – uansett nivå og ferdigheter.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS