Flere hundre millioner til økt kompetanse

Regjeringen satser 300 millioner kroner på kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser.

Koronakrisen har gått hardt utover både store og små bedrifter over hele landet. For å motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra til kompetanseheving, får fylkeskommunene nå 300 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.

− Med disse pengene kan bedriftene bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte. På den måten kan vi motvirke permitteringer og oppsigelser samtidig som flere får økt kompetanse for fremtiden, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) er ett av flere tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fordi de kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 6. april.

De 300 millioner kronene som blir utbetalt i april kommer på toppen av 300 millioner kroner, som allerede er utbetalt i 2020.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS