Administerende direktør Kjetil Houg.
Administerende direktør Kjetil Houg.

Folketrygdfondet får ansvar for å forvalte Statens obligasjonsfond

Regjeringen vil gjenopprette Statens obligasjonsfond for å bidra til at bedriftene fortsatt får lån i den pågående krisen som følge av koronaviruset. Folketrygdfondet, som forvaltet Statens obligasjonsfond under finanskrisen, får oppgaven med å forvalte det igjen.

– Vi har kompetanse og erfaring og vil være i stand til å gjøre de første investeringene så snart lov og mandat er fastsatt, sier Kjetil Houg, adm. dir. i Folketrygdfondet i en pressemelding.

Det er foreslått at Statens obligasjonsfond får en ramme på 50 milliarder kroner. Investeringene skal skje på markedsmessige vilkår og er et midlertidig virkemiddel overfor obligasjonsmarkedet:

- Tiltaket skal sikre dype lommer i en krisesituasjon, i form av likviditet overfor selskaper som er naturlige låntakere i obligasjonsmarkedet, sier Kjetil Houg.

Folketrygdfondet skal investere midlene til Statens obligasjonsfond innenfor rammer fastsatt av Finansdepartementet.

Folketrygdfondet er en kapitalforvalter og vil ikke kunne yte kreditt direkte overfor enkeltbedrifter.