Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Fokuser på engasjement fremfor trivsel

Her får du tre god grunner til å ha fokus på jobbressurser og hva som skal til for å øke entusiasme og evne til fordypelse i arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Trivsel eller jobbtilfredshet er ofte et uttalt mål i arbeidslivet. Det assosieres med helsefremmende arbeid og sunne arbeidsplasser. Nyere forskning har avdekket at jobbtilfredshet ikke er den sterkeste driveren for et godt arbeidsmiljø. Jobbengasjement eller indre jobbmotivasjon, har større effekt på arbeidsprestasjoner og andre positive jobbaspekter. (Rynes og Kabel, 2003).

Hvorfor er engasjement viktigere enn trivsel? Først og fremst fordi det sier noe om aktiveringen hos den enkelte medarbeider. Den som trives er fornøyd, har det bra og sitter godt i stolen. Det er bra. Den som blir engasjert flytter seg frem på stolen og vil noe mer, vil videre. Forskere har funnet en rekke positive effekter av å stimulere til høyt jobbengasjement.

Her får du tre god grunner til å ha fokus på jobbressurser (fakturer som stimulerer til læring og utvikling og som reduserer slitasje ved krav) og hva som skal til for å øke entusiasme og evne til fordypelse i arbeidet.

1. Ansatte presterer bedre.

Medarbeidere som føler engasjement opplever at arbeidsoppgavene de løser har en hensikt og at de bidrar i en større sammenheng. Det bidrar til økt læringsatferd, bedre kvalitet, til utvikling av hjelpsomhetsatferd innad i organisasjonen Dette øker produktivitet og kvalitet.

2. Styrker organisasjonen

Engasjerte medarbeidere yter normalt mer enn forventet. Det merkes både innad i organisasjonen, og øker også kundetilfredshet. En engasjert medarbeider drives av indre motivasjon, ikke ytre. Det fører ifølge forskning til økt vilje til å bistå kollegaer og til å stå på litt ekstra for kunder når det er behov for det.

3. Bedrer helsen/turnover

Man kan tenke at høyt engasjement medfører stress og slitasje. Men forskning viser at engasjerte medarbeidere har bedre helse, sett i form av lavere sykefravær. Engasjerte ansatte utmerker seg som følge av at de vedlikeholder balanse mellom energien de gir og energien de mottar. Engasjement kan virke som en motvekt til utbrenthet.

Kan man bestille engasjement?
Å skape engasjement krever god og støttende ledelse der tilbakemeldinger og muligheter for personlig vekst er tilstede. Å etterlyse engasjement hos en medarbeider vil neppe utløse verken indre motivasjon eller resultater Derfor er det mer hensiktsmessig å legge vekt på at arbeidstakeren opplever at arbeidsoppgavene er meningsfulle og at vedkommende har ressurser/rammebetingelser til å løse oppgavene på en god måte). Det å skape situasjoner hvor den ansatte føler mestring og mestringsevne i jobben vil være en positiv faktor for jobbengasjement. (Llorens, Schaufeli, Bakker, 2007) Opplevelse av autonomi i jobbhverdagen er også sentralt.

Analyser av i overkant av 30000 ansatte gjennom Stamina sine arbeidsmiljøundersøkelser de siste tre årene viser at meningsfylt arbeid er den viktigste driveren for høyt engasjement. I tillegg bidrar det positivt å ha god tilgang til organisatoriske ressurser og å få tilbakemelding i arbeidet.