Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Feriepenger til sommervikar

Ukens HR-dilemma: Vi skal ansette en sommervikar hos oss fra slutten av juni til midten av august. Kan vi i stedet for å sette av feriepenger i regnskapet, utbetale de feriepengene han opptjener samtidig som lønna?

Publisert

Løpende utbetaling av feriepenger sammen med lønna strider mot ferielovens bestemmelser både i forhold til opptjeningstiden og tidspunktet for utbetaling.

Etter ferielovens bestemmelser skal feriepengene utbetales året etter at de er opptjent og være knyttet til tidspunktet for ferieavviklingen. Unntak fra denne bestemmelsen gjelder imidlertid når en ansatt slutter. Når en ansatt slutter skal nemlig de opptjente feriepengene utbetales enten på siste lønning før fratreden, eller ved sluttoppgjøret.

I dette tilfellet skal altså feriepengene settes av og utbetales når sommervikariatet er over. Selv om det bare er snakk om et kortvarig ansettelsesforhold her og det kanskje bare skiller en måned eller to på tidspunktet for når feriepengene lovlig kan utbetales til sommervikaren, vil det å utbetale feriepengene samtidig med lønna være brudd på ferieloven.