Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Færre midlertidig ansatte ved universitet og høyskoler

Andelen midlertidige ansatte ved universitet og høyskoler er betydelig høyere enn i arbeidslivet generelt, men det har vært en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

Publisert

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser nye tall. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

– Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høyskolesektoren. Det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast. Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Pilene peker i riktig retning

Universitets- og høyskolesektoren har en mye større andel midlertidig ansatte enn snittet for arbeidslivet. Mens tallene fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning viser at 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent.

– Det er bra at de nye tallene viser at det går i riktig retning. Jeg ser at flere institusjoner har gjort en kjempeinnsats for å få ned antallet midlertidig ansatte. Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø.

Fortsatt en jobb å gjøre

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner.

– Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, sier Nybø.

Vil ha forslag til konkrete tiltak

På møtet med rektorene i vår ble vi enige om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å se på dette problemet, sier Nybø.

Innen utgangen av året skal arbeidsgruppen levere en rapport til Kunnskapsdepartementet. Den skal inneholde konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til å redusere midlertidigheten.

- Når jeg får rapporten vil jeg ta en vurdering på hva som blir neste steg. Jeg vil ha ned bruken av midlertidige stillinger og er utålmodig for resultater, sier Nybø.