(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Åtte utdannelser ved Høyskolen i Østfold ikke godkjent

NYHET: Åtte utdannelser innen eiendoms- og byggfag som Høyskolen i Østfold fyller ikke kravene i studietilsynsforskriften. NOKUT sitt tilsyn har også ført til at et nettbasert bachelorstudium i økonomi og ledelse må avvikles.

Publisert

Manglene er i hovedsak knyttet til fordelingen av ansvar for utdannelsene og fagmiljøets kompetanse.

Byggeledelse og verditaksering

NOKUT har gjennomført et omfattende tilsyn med utdannelser som universitet og høyskoler tilbyr i samarbeid med eksterne aktører.

Blant studium innen eiendoms- og byggfag ved Høyskolen i Østfold som ikke fyller kravene finner vi byggeledelse, forvaltning og utvikling av eiendom, grunnleggende taksering og verditaksering av boliger og landbrukseiendommer.

15 – 30 studiepoeng

Høyskolen i Østfold har et utstrakt samarbeid med Norges Eiendomsakademi om studietilbud innen eiendoms- og byggfag. Studiene blir tilbudt som oppdragstudium, der samarbeidspartneren står for undervisningen, mens høyskolen blant annet har ansvaret for opptak, eksamensavvikling og oppnevning av sensor.

Hver av de åtte utdannelsene som er revidert av NOKUT, har et omfang på mellom 15 og 30 studiepoeng, og alle er på bachelorgradsnivå.

NOKUT har gitt høyskolen en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiene fyller kravene.

Bachelor i økonomi og ledelse

Det nettbaserte bachelorstudiet i økonomi og ledelse, som Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr i samarbeid med NKI Nettstudier, oppfyller ikke kravene som gjelder for akkreditering av høgere utdanning.

NOKUT trekker tilbake akkreditering for Bachelorstudium i økonomi og ledelse – nettbasert ved Høgskolen i Sørøst-Norge med umiddelbar virkning.

Høgskolen har imidlertid fått frist til 30. juni 2018 med å avvikle utdanningen. Dermed vil de registrerte studentene kunne sluttføre utdanningene sine.

(Kilde: NOKUT)

Powered by Labrador CMS