trening
trening

Sju treningstips for bedre ledelse

Vil du bli leder? Eller vil du bli en enda bedre leder enn du allerede er? Her er sju råd om hva det er viktigst å huske på underveis. Men ikke tro dette er noe trylleformular. God ledelse krever nemlig trening.

Publisert

Forskning viser at den som vil bli en synlig og etterspurt leder, må ha brukt minst 10 000 timer på å "øve seg" - altså på å praktisere lederskap.

Men som med fysisk fostring er det ikke likegyldig hva slags treningsprogram og hvilke øvelser du velger, eller hvordan du utfører dem.

Danske ErhversvBladet gjengir sju viktige tips om hva du bør huske på dersom du vil bli en god leder. Tipsene stammer fra Siegfried W. Andresen i konsulentselskapet International Consulting & Training Group.

Start i speideren

Han understreker at man godt kan begynne å trene på lederskap allerede i ung alder. Barn og unge som påtar seg ansvar og lederoppgaver i for eksempel speideren eller på fotballaget, får en mulighet til å øve opp ferdigheter som kan gjøre dem til dyktige ledere.

Her er sju råd du bør huske og følge hvis du vil utvikle deg til å bli en bedre leder:

1. Vær til stede

Bruk tiden på å være i dialog med medarbeiderne dine, framfor å forsvinne i administrativt arbeid. Ditt engasjerte nærvær bidrar til å motivere medarbeiderne.

2. Vis tillit

Ikke vær redd for å delegere ansvar til medarbeiderne dine. På den måten gir du dem muligheten til å utvikle seg, og sjansen øker for at de blir værende i bedriften. Utnytt til fulle kompetansen hos spesialistene du har til rådighet.

3. Vær en coach

Ta rollen som coach overfor medarbeidrene dine. Du må kunne fortelle dem hvordan de skal bli enda bedre i jobben sin. Fokuser på deres sterke sider, slik at du motiverer dem til å forbedre de viktigste ferdighetene sine ytterligere.

4. Sett mål

Du må framstå som en målrettet leder som vet hva du vil. Gjør det tydelig hva du forventer at medarbeiderne skal bidra med i virksomheten. Dermed skaper du klare linjer for den enkelte ansatte, og mellom deg selv og den ansatte.

5. Reflekter over egen rolle

Evnen til refleksjon er avgjørende for å bli en god leder, for å skape utvikling og en organisasjon som mennesker blir værende i. Still deg spørsmål om hvordan du kan forbedre din egen lederstil. Refleksjonen har ikke bare betydning for rollen din og organisasjonen, men den er også utviklende for deg selv som menneske.

" 6. Vær ansvarsbevisst

Ta inn over deg at du sitter med det overordnede ansvaret. Det innebærer at du skal vite når du må skjære gjennom og fatte beslutninger - også når de er upopulære blant medarbeiderne

7. Gi feedback

Løpende tilbakemeldinger er viktig, ikke bare for medarbeideren i det daglige arbeidet, men for at du skal utvikle deg selv som leder. Feedback på arbeidet som gjøres, skaper forbedringer som kommer både enkeltmennesker og hele organisasjonen til gode.

Kilde: ErhvervsBladet.dk