- Ledelse er modning

Først praksis, så teori. Næringsakademiet tar utgangspunkt i at ledere sjelden finner svar på sine spørsmål i pensumbøker. Studiet i operativ ledelse er derfor først og fremst basert på daglige utfordringer. Deretter knyttes problemstillingen til teoriene og ledelsesmodellene.

Publisert

Næringsakademiet (NA) har tatt signalene fra markedet om at velutdannede fagfolk, spesielt innen IT, trenger generell lederopplæring. Mange av oss har flere eksempel på den dyktige fagpersonen som er blitt forfremmet til leder, og noen har kanskje like mange eksempler på at dette ikke fungerte.

Det er flere grunner til at NA satte i gang kurs i operativ ledelse for halvannet år siden, ønsket kommer fra bransjer med en klar kompetanseprofil, som for eksempel it-bransjen, hvor de ser at det er nødvendig at it-folk som ønsker å hoppe et hakk, faktisk trenger mer enn sin spesielle fagkompetanse for å lede andre.

Tvert imot dreier operativ ledelse seg ofte om å lede andre som har mer fagkompetanse enn deg selv. Et trangt arbeidsmarked i effektiviseringens lys presser også fram et behov for å ansette allsidige personer som kan fylle flere roller på arbeidsplassen, også innen operativ ledelse på et mellomleder- eller linjelederstadium.

– Det er aldri bortkastet å kunne noe om ledelse, sier daglig leder Wenche Johansen på NA.

Problembasert læring

NA satser ikke på å utdanne toppledere som kan mye om langsiktig strategiplanlegging. Metoden er problembaserte oppgaveløsninger og svært praktisk rettet. Mye av jobbingen er prosjekter som foregår i team, NA ønsker aktive studenter som ikke tar utgangspunkt i et gitt pensum, men i hverdagslige problemer. Hvordan vil du løse denne konflikten?

– Flere av studentene er ikke vant til å tilegne seg ny kunnskap på en slik måte, og sier at "denne oppgaven kan vi ikke løse, for vi har ikke lært det ennå". Men etter hvert innser de at å lære om ledelse ikke kun er kunnskapsbasert, men handler mest om utvikling og modning.

Det betyr ikke at vi ikke har pensumbøker, men vi lærer i omvendt rekkefølge, og tar teorien etter at vi har drøftet problemet, sier Kjell Rosland hos NA.

Prosjekt- og teamledelse

Motivet for å søke på et ledelsesstudium må først og fremst være at du er interessert i mennesker. Prosjekt- og teamledelse har en stor plass i studiet operativ ledelse, og studentene blir vurdert på dette, ingen kan surfe gjennom som gratispassasjerer og stå til en eksamen.

– Mange tror at de kan mye om å jobbe i en gruppe dersom de har jobbet mye i grupper, men faktum er at mange vet altfor lite på dette området. Som leder har du mye å tjene på å sette sammen riktige grupper og forstå hvordan gruppene fungerer. Det er gammelt nytt at du ikke skal velge noen som er lik deg selv i en gruppe, men hvor bevisst er vi egentlig på hver enkeltes ressurser når vi jobber i et team, spør Rosland.

– Tren på å se ressursene i folk du ikke kjenner, og lær at forskjellighet er en ressurs! Det er et utpreget krav til teamarbeid i bedrifter i dag. Dessuten er det viktig å kunne jobbe med prosjekter - det gir prestisje i arbeidslivet å kunne mye på dette området.

Etikk, lover og regler

I tillegg til team- og prosjektledelse tar studiet for seg andre sider ved lederskap også. Kombinasjonen av resultatforventning, effektivitet og trivsel for de ansatte står sentralt, og komponentene henger ofte sammen. Dessuten jobber de mye med det utvidede ansvaret som en leder har - ikke bare for sine egne medarbeidere, men for samfunnet generelt.

Lover og regler i arbeidslivet er selvfølgelig også en del av pensum. Og etikk! På dette området burde det jo etter hvert finnes mange nok eksempler på toppledernivå, men de etiske dilemmaer på "grasrota" finnes det rikelig av, og vi møter dem hver eneste dag. Derfor må vi trene på å bruke den etiske sansen, og vurdere og diskutere hva som er etisk riktig i hvert enkelt tilfelle.

Den korteste veien (tilbake) til jobb

Næringsakademiet tilbyr mange flere kurs enn operativ ledelse. De samarbeider med Manpower om å få folk ut i jobb raskt. Innenfor visse områder som salg og økonomi finnes det alltid jobber, dette er umettelige markeder.

NA har merket en viss endring når det gjelder bakgrunnen til dem som melder seg på kurs. Mange er kvinner som har vært en stund ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake. Noen har allerede en utdannelse fra høyskole eller universitet, og flere studerer på dagtid enn tidligere.

Personer som tar etter- og videreutdanning utgjør den største delen, slik har det alltid vært, gjennomsnittsalderen er nå 36 år. Du får ingen studiepoeng ved å delta på et kurs på NA. Akademiet har som mål å utdanne til realkompetanse og få folk ut i jobb rett etter studiet. Derfor er verktøyene de bruker og metodikken lagt opp på en slik måte at de kan tas med ut i jobben.

Etter den siste jobbundersøkelsen kunne NA fortelle at 81 prosent var i jobb fem måneder etter avsluttet studium.

Powered by Labrador CMS