Idrett alene hadde i overkant av 34 300 frivillige årsverk, eller om lag 23 prosent av alle de frivillige årsverkene. Det frivillige arbeidet verdsettes med et anslag på hva det ville ha kostet å erstatte de ulønna timeverkene med lønnet arbeidskraft.
Idrett alene hadde i overkant av 34 300 frivillige årsverk, eller om lag 23 prosent av alle de frivillige årsverkene. Det frivillige arbeidet verdsettes med et anslag på hva det ville ha kostet å erstatte de ulønna timeverkene med lønnet arbeidskraft.

Jobber gratis for 72 milliarder kroner

NYHET: Ferske tall fra SSB viser at nordmenns frivillige innsats utgjør nærmere 148 000 årsverk, noe som verdimessig er beregnet til 71,9 milliarder kroner i 2014.

Publisert

Beregningene viser at de ideelle og frivillige organisasjonene, uten å ta hensyn til ulønnet innsats, bidro med verdier på over 53 milliarder i 2014, noe som utgjorde 1,7 prosent av BNP.

Inkludert ulønna arbeid var organisasjonenes samlede bruttoprodukt omtrent 125,5 milliarder kroner, eller omtrent 3,9 prosent av BNP.

Den lønnede sysselsettingen i organisasjonene tilsvarte i overkant av 86 100 årsverk, en økning på 2,2 prosent fra året før. Ulønnet innsats er beregnet til nesten 147 800 årsverk.

En undersøkelse av frivillig arbeid fra Institutt for samfunnsforskning, indikerer at det stod i overkant av 1,7 frivillige årsverk bak hvert lønnede årsverk.

I tillegg til den frivillige innsatsen dekket husholdningenes bidrag over 43 prosent av organisasjonenes driftskostnader i 2014.

Området med desidert mest dugnadsinnsats er kultur og fritid inkl. idrett, med nær halvparten av de frivillige årsverkene.

Idrett alene hadde i overkant av 34 300 frivillige årsverk, eller om lag 23 prosent av alle de frivillige årsverkene. Det frivillige arbeidet verdsettes med et anslag på hva det ville ha kostet å erstatte de ulønna timeverkene med lønnet arbeidskraft.

Les mer om tallen her.

Powered by Labrador CMS