Medarbeidere, elever, kolleger, studenter
Medarbeidere, elever, kolleger, studenter

Kolleger vet lite om hiv

Kunnskapen om risiko for hiv-smitte på arbeidsplassen er lav, spesielt blant unge. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse Helsedirektoratet har fått gjennomført i forbindelse med verdens aidsdag.

Publisert Sist oppdatert

Linda Granlund i Helsedirektoratet.

– Vi ser at behovet for større åpenhet om hiv i arbeidslivet er stort. Det skal ikke være slik at mennesker som lever med hiv skal måtte hemmeligholde sin egen sykdom, og være engstelige for ubegrunnet stigmatisering fra kolleger, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Arbeids- og sosialdepartementet, HivNorge, Nye pluss, Arbeidstilsynet , LDO og Helsedirektoratet, har i år valgt å bruke verdens aidsdag til å rette fokus mot åpenhet på arbeidsplassen.

Vennskap øker kunnskap om hiv

I gjennomsnitt mener 51 prosent av deltagerne i undersøkelsen at de har god kunnskap om hiv. 76 prosent blant de som jobber innen helse mener det samme.

De som har best kunnskap om hiv er de som kjenner en person som lever med sykdommen. De er minst bekymret og også mest åpne for kollegaer som lever med hiv.

Få ville tatt forholdsregler

Undersøkelsen viser at syv av ti ville tatt få eller ingen forholdsregler hvis de hadde en kollega med hiv. Resultatet er positivt da man på ingen måte trenger å ta forholdsregler. Utfordringen er at man ønsker åpenhet fra andre. 58 prosent mener at hiv-positive burde ha informasjonsplikt, men de blir mer usikker dersom det gjelder en selv. Kun 41 prosent ville fortalt om egen smitte.

– Her ser vi behovet for åpenhet fra flere parter, for å bryte tabuer og øke kunnskapen, sier Linda Granlund

Manglende kunnskap om smitterisiko

Under 6 prosent av de spurte ville opplevd et håndtrykk eller klem som utrygt, mens 18 prosent ville opplevde det som utrygt å dele toalett med en hiv-positiv. Hele 45 prosent ville opplevd en viss grad av utrygghet ved å kysse en hiv-positiv på munnen.

Det er tydelig at deltagerne ikke kjenner til at hiv overføres ved ubeskyttet sex og dermed ikke er noen fare på arbeidsplassen.

– Hiv-positive som er velbehandlet med antivirale medisiner vil ha svært lave virusmengder i blodet. Fra omlag 50 000 viruskopier pr ml (ubehandlet) til mindre enn 50 ved behandling. I praksis har man ikke sett smitteoverføring fra velbehandlede hiv-positive.

Ulik kunnskap i ulike aldersgrupper

– I gruppen under 30 år sier bare 37 prosent at de har god kunnskap om hiv. Vi ser på besvarelsene deres at de på noen spørsmål faktisk er de med størst ubegrunnet frykt. Ubegrunnet frykt på bakgrunn av manglende kunnskap kan føre til stigmatisering, sier Granlund.

– Vi spekulerer om det skyldes tidsepokene når gruppene vokste opp. De to eldste gruppene i undersøkelsen fikk kjennskap til hiv på 1980-tallet med alle de utfordringer og stigma det medførte. Gruppen i alderen 30 og 44 år opplevde dette i mye mindre grad. Når det gjelder den yngste gruppen kan det virke som mindre fokus på temaet har gitt lavere kunnskap, og dermed større ubegrunnet frykt, avslutter Granlund.For mer informasjon om hiv: www.helsenorge.no/hiv

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført på GallupPanelet ved bruk av webskjema. Det ble trukket et utvalg med ca 2000 respondenter. 86 prosent var ansatte og 14 prosent var arbeidsgivere.