Vold og trusler 2
Vold og trusler 2

Foreslår endringer i regelverk om vold og trusler

På bakgrunn av en kartlegging om vold og trusler i arbeidslivet, sender Arbeidstilsynet høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen er 1. mars 2016.

Publisert Sist oppdatert

(Ill.foto: Colourbox)

Arbeidstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomført en kartlegging av status i arbeidslivet når det gjelder vold og trusler i arbeidslivet.

På bakgrunn av kartleggingen vurderer Arbeidstilsynet det slik at det er hensiktsmessig med en tydeliggjøring og konkretisering i regelverket for å håndtere de særlige utfordringene knyttet til vold og trusler om vold som arbeidstakere kan utsettes for.

Arbeidstilsynet foreslår på denne bakgrunn en utdypende regulering av vold og trusler om vold i arbeidsmiljøforskriftene.

Endringene som foreslås gjelder bestemmelser i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, arbeidsplassforskriften, og forskrift om utførelse av arbeid. Du kan lese mer om bakgrunn og begrunnelse for forslaget til endringer i høringsbrevet.

Her kan du lese høringsbrevet (.pdf)

" Oversikt over høringsinstanser (.pdf)(Kilde: Arbeidstilsynet)