(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Alvorlig mangel på kompetanse innen IT-sikkerhet

Knapp tilgang på arbeidskraft med kompetanse på IT-sikkerhet er den største bekymringen blant IT-ledere, ifølge en ny undersøkelse fra Experis. Verden mangler sikkerhetsfolk i milliontall. Samtidig er sikkerhetsbrudd et økende problem.

Publisert

Så mange som halvparten av respondentene har hatt minst ett tilfelle knyttet til brudd på datasikkerhet i løpet av det siste året. I 2015 ble det registrert nesten 40 prosent flere databrudd enn året før.

Karoline Nystrøm, divisjonsdirektør IT i Experis.
Karoline Nystrøm, divisjonsdirektør IT i Experis.

– Sikkerhetsbrudd skjer stadig oftere, mer sofistikert og med større konsekvenser enn tidligere. IT-sikkerhet er i høyeste grad satt på dagsorden globalt. Selskaper som er avhengig av å beskytte informasjonen i sine datasystemer har en alvorlig utfordring, sier divisjonsdirektør for IT i Experis, Karoline Nystrøm.

Mangler 1,5 millioner IT-eksperter

Én av tre IT-ledere etterspør kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført i ti land. Tall fra Experis Global Information Security Workforce Study viser at den globale etterspørselen etter fagfolk innen IT vil øke med om lag 2,5 millioner innen i 2019. Tilgangen anslås derimot å ville være rundt halvparten.

– Den store etterspørselen etter sikkerhetsfolk avdekker et kritisk problem. Behovet for kompetanse knyttet til IT-sikkerhet overgår tilgjengelig arbeidskraft på feltet. Selskaper konkurrerer med hverandre for å sikre seg de beste talentene, og alt tyder på at konkurransen bare vil øke, sier Nystrøm.

Ifølge Experis brukes det stadig mer ressurser for å håndtere sikkerhetstrusler mot datasystemer. Undersøkelsen avdekker imidlertid en motvilje blant ledere til å svare på dataangrep raskt nok.

– I undersøkelsen vår oppga hele 42 prosent av styremedlemmene i virksomhetene at de kun diskuterer IT-sikkerhet av og til. Et annet påfallende resultatet er at det i mange organisasjoner virker som at det egentlig ikke er noen som ønsker å ha ansvaret for bedriftens IT-sikkerhet, fortsetter Nystrøm.

Behov for omstrukturering

Undersøkelsen viser at organisasjoner ofte sliter med å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet fordi de ikke har en god nok strategi for å rekruttere og ta vare på den kompetansen de trenger.

– Samtidig benytter kun én av tre virksomheter seg av en miks av intern og ekstern bemanning. Rapporten slår fast at en balansert sammensetning av arbeidsstyrken kan bidra til å løse utfordringer raskere og gi en mer fleksibel tilgang på kompetansen man til enhver tid trenger, sier Nystrøm.

Funn fra undersøkelsen

  • Fra 2014 til 2015 økte antallet sikkerhetsinnbrudd med 38 prosent
  • I 2015 var antallet ledige IT-stillinger 1,5 millioner flere enn antallet tilgjengelige kandidater
  • 32 prosent av IT-lederne i undersøkelsen oppgir kandidater med sikkerhetsekspertise innenfor IT-feltet som ettertraktede og vanskelige å finne
  • 83 prosent av ledige stillinger innenfor IT-sikkerhet har fullført bachelorgrad som kvalifikasjonskrav
  • 83 prosent av ledige stillinger innenfor IT-sikkerhet krever også 3+ års arbeidserfaring

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Experis i 10 land. Alle respondentene er IT-ledere med ansvar for rekruttering. Undersøkelsen fokuserer på hvordan IT-lederne ser for seg at etterspørselen etter IT-kompetanse vil utvikle seg de neste 12 – 18 månedene. Rapporten viser også risikoen med og konsekvensene av den økende mangelen på kvalifisert IT-personell knyttet til informasjonssikkerhet.

Powered by Labrador CMS