Benchmarker danske kommuners innsats mot ledighet

Danske myndigheter har innført en ordning hvor kommunene måles i forhold til hvor mye de utbetaler i forskjellige sosiale ytelser til innbyggerne, som for eksempel dagpenger.

Publisert Sist oppdatert

Det danske Beskæftigelsesministeriet lanserte høsten 2018 en ny ordning for å sette fokus på danske kommuners innsats på arbeidsledighetsområdet. Målet er at kommuner som har flere innbyggere som mottar sosialhjelp, enn det som man kan forvente av rammevilkårene i kommunen, skal gjøre en ekstra innsats for å få flere over i jobb.

Rammevilkårene kan for eksempel være befolkningssammensetningen med hensyn til alder, utdannelsesnivå og andelen innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. På bakgrunn av målingene lager myndigheten hvert halvår en benchmarking-liste. Tanken bak er at kommunene får se hvordan de ligger an i forhold til andre kommuner og at de som skårer lavt på målingene skal kunne lære av de kommunene som får en høyere skår.

Mer om ordningen finn man på det danske Det danske Beskæftigelsesministeriet sine hjemmesider