Smart å investere i likestilling

Det er god business å investere i likestilling. Det viser ny PwC-rapport fra CARE og Storebrand.

Publisert

Hvordan selskaper presterer på likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser rapporten Investing in Gender Equality, som PwC har gjennomført på oppdrag for CARE og Storebrand.

– Bærekraft og lønnsomhet henger sammen. Flere kvinner i ledelsen og styret kan bidra til høyere avkastning og mer stabil vekst på lang sikt, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC i en pressemelding.

Rapporten viser at likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet. Hittil har det vært få analyser av hvorvidt nordiske selskaper som er gode på likestilling også gjør det bedre i business. Nå er 65 børsnoterte nordiske selskaper undersøkt - og funnene viser en tydelig sammenheng. Flere norske investorer er intervjuet om i hvilken grad de vurderer likestilling som en faktor i sine investeringer.

Rapporten går gjennom tidligere analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling. Disse viser at kjønnsmangfold i et selskap gir mer kritisk og kreativ tenking, noe som resulterer i flere ideer, mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse, ifølge pressemeldingen fra Storebrand.

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, mener rapporten bekrefter noe Storebrand har forstått lenge:

– Selskaper som er gode på likestilling og mangfold har en styrket konkurranseposisjon som gir framtidig vekst og lønnsomhet som er bedre enn gjennomsnittet. Likestilling og mangfold gir et bedre utgangspunkt for å se både muligheter og trusler fra flere vinkler. Å investere i likestilling og mangfold bidrar til sterkere økonomisk vekst og en vekst som tar oss i retning av å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Rapporten viser fremgangsmåter som gjør det praktisk mulig for investorer å ivareta likestilling i sine investeringsbeslutninger.

Det er ikke bare i næringslivet at likestilling og lønnsomhet henger sammen. Rapporten viser også at det er en tydelig sammenheng mellom kvinners myndiggjøring og økonomisk utvikling. I områder som Midtøsten og Nord-Afrika gir manglende likestilling et estimert langsiktig inntektstap på nærmere 40 prosent.

– Dette bekrefter det vi i CARE hele tiden har vært overbevist om: det er ikke bare riktig å satse på likestilling, det lønner seg også. Hvis du ikke bryr deg om likestilling - gjerne fortsett med det. Men det er uklokt og kunnskapsløst. Likestilling er bra for alle deler av samfunnet, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

Powered by Labrador CMS