Arbeidsrettsekspert Gunn Kristin Olimstad i advokatselskapet DLA Piper og Øystein Bonvik, som kanskje er mest kjent for  den uortodokse ledelsesboken Frist meg ikke inn i ledelse som fikk stor oppmerksomhet i 2014.
Arbeidsrettsekspert Gunn Kristin Olimstad i advokatselskapet DLA Piper og Øystein Bonvik, som kanskje er mest kjent for den uortodokse ledelsesboken Frist meg ikke inn i ledelse som fikk stor oppmerksomhet i 2014.

Sjefen krangler med ansatte om rettigheter

NYHET: – Antall arbeidsrettssaker som havner i tingretten har økt med 30 prosent de siste fem årene, og en fersk undersøkelse blant viser at hver femte norske leder har opplevd å havne i retten på grunn av slike konflikter.

Publisert

Analyseselskapet YouGov Norge har spurt 200 ledere i offentlig og privat sektor om deres forhold til det å løse oppgaver knyttet til ansattes rettigheter og plikter på arbeidsplassen. Resultatene viser at dette for mange norske sjefer er både tidkrevende og komplisert arbeid, og at konfliktnivået på enkelte områder har lett for å bli høyt.

Lavere terskel for å ta en konflikt

Mange av de spurte synes arbeidsrett har blitt mer komplisert, og nesten hver tredje sjef har vært i situasjoner hvor egne ansatte har hatt mer kunnskap om sine juridiske rettigheter enn dem selv.

– Det vi sannsynligvis ser er et arbeidsliv hvor ansatte fokuserer stadig mer på egne rettigheter, og hvor terskelen ikke lenger er så høy for å gå i konflikt med arbeidsgiveren for å kreve sin rett, sier assosiert partner og arbeidsrettsekspert Gunn Kristin Olimstad i advokatselskapet DLA Piper.

Hun er medforfatter av den ferske boken Praktisk og enkelt om arbeidsrett, som tar sikte på å gi ledere et bedre grunnlag for å håndtere hverdagsjusen på egen arbeidsplass. Den er skrevet sammen med Øystein Bonvik, som kanskje er mest kjent for den uortodokse ledelsesboken Frist meg ikke inn i ledelse som fikk stor oppmerksomhet i 2014.

Utfordringene har blitt mer omfattende

Tall fra undersøkelsen viser også at over 40 prosent er enig eller svært enig i at det er flere utfordringer knyttet til ansattes rettigheter og plikter enn det var før, og en av tre er enig eller svært enig i at arbeidsrett er komplisert og vanskelig å forholde seg til.

– Håndtering av ansattes rettigheter dekkes inn av rundt et dusin lover, og det er ikke så rart at arbeidet med dette fort kan oppleves som komplisert og omfattende, sier Olimstad. Hun understreker samtidig at nedbemanningene som enkelte deler av norsk næringsliv har stått overfor sannsynligvis har bidratt til økningen i antall arbeidsrettssaker.

Bør kommunisere bedre

Utfordringer knyttet til helse-, miljø og sikkerhet, samt oppfølging av sykefravær og håndtering av oppsigelser ved nedbemanning topper ifølge undersøkelsen listen over arbeidstakerspørsmål norske ledere har stått overfor. I tillegg står oppsigelser på grunn av langvarig sykefravær, uenighet om ferieavvikling og uenighet om velferdspermisjoner høyt på denne listen.

– Mange av disse utfordringene er komplekse nok i utgangspunktet, og da er det dumt å måtte ta kostbare strafferunder fordi man ikke har vært tydelig og ryddig nok, sier Olimstad.

Powered by Labrador CMS