Kystverket skal omorganisere og har valgt en helt ny løsning basert på funksjoner.
Kystverket skal omorganisere og har valgt en helt ny løsning basert på funksjoner.

Ny organisering av Kystverket

Regioninndelingene blir borte. Kystverket vil bli organisert etter funksjoner.

- Kystdirektøren leverte i februar sitt forslag til hvordan fremtidens Kystverket skal se ut. Vi har i tråd med hans anbefaling besluttet at Kystverket skal få en ny organisasjonsmodell, og endre fra dagens regioninndeling til at Kystverket skal organiseres etter funksjoner. På den måten sørger vi for at etaten er best rustet til fremtidens utfordringer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har besluttet at Kystverket skal gå fra å være inndelt i fem regionkontorer (Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg) til å være organisert etter funksjoner. De ulike funksjonene vil være lokalisert på de samme stedene som Kystverket i dag har regionkontorer. Kystverket vil opprettholde stillinger og viktige kompetansemiljøer spredt utover hele landet.

Fire virksomhetsområder

Kystverkets arbeid blir nå inndelt i følgende virksomhetsområder:

  • Transport, havn og farled
  • Navigasjonsteknologi og tjenester
  • Miljøberedskap
  • Lostjenesten

- Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsministeren.

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund sammen med kystdirektøren.

- Kystverkets nye organisering vil også gi oss en kostnadseffektiv etat, som vil være i stand til å møte utfordringer og krav knyttet til samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og nødvendige miljøhensyn i årene som kommer, sier Hareide.

Til stede over hele landet

Endringene som nå gjøres innebærer flytting av noen ansatte. Regjeringen har besluttet at virksomhetslederen med stab for beredskapsområdet skal flyttes fra Horten til Ålesund. Dette gjøres for å sikre at man får best mulig effekt av omorganiseringen som nå gjøres, da alle de andre virksomhetslederne også vil ha kontorer på Kystverkets hovedkontor. Etter denne beslutningen vil det fortsatt være 40-45 stillinger som jobber med operative oppgaver i Horten.

(Kystverket/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS